Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PIESE DE SCHIMB PENTRU INSTALATIA DE SLAM DENS AFERENTA BLOCURILOR ENERGETICE NR. 3 SI 6


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
364.776 RON

Castigatorul Licitatiei: Weir Minerals Hungary Kft.
Anunt de atribuire numarul 146347/04.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142438
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI Str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Produse, Tel. +40 0253372556-306, In atentia: GROZA AURELIAN, Email: [email protected], Fax: +40 0253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PIESE DE SCHIMB PENTRU INSTALATIA DE SLAM DENS AFERENTA BLOCURILOR ENERGETICE NR. 3 SI 6
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SOCIETATEACOMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. ? SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, DEPOZITUL CENTRAL AL TERMOCENTRALEI.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
»PIESE DE SCHIMB PENTRU INSTALATIA DE SLAM DENS AFERENTA BLOCURILOR ENERGETICE NR. 3 SI 6«COD CPV 42124000-4, cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini.Valoarea estimata previzionata a Acordului cadru, fara TVA: minima 244.998, 70 leisi maxima 489.997, 40 lei/loturi, dupa cum urmeaza: LotI-valoarea minima50.046, 30 lei; valoarea maxima100.092, 60 lei;LotII-valoarea minima10.740, 60 lei;valoarea maxima21.481, 20 lei;Lot III-valoarea minima42.362, 70 lei; valoarea maxima84.725, 40 lei;Lot IV-valoarea minima67.422, 00 lei; valoarea maxima134.844, 00 lei;LotV-valoarea minima9.042, 30 lei; valoarea maxima18.084, 60 lei;LotVI-valoarea minima37.401, 90 lei; valoarea maxima74.803, 80 lei;Lot VII-valoarea minima13.097, 10 lei;valoarea maxima26.194, 20 lei;Lot VIII-valoarea minima1.628, 60 lei;valoarea maxima3.257, 20 lei;LotIX-valoarea minima13.257, 20 lei;valoarea maxima26.514, 40 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42124000-4 - Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
364, 775.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 514/ER Denumirea: PIESE DE SCHIMB PENTRU INSTALATIA DE SLAM DENS AFERENTA BLOCURILOR ENERGETICE NR. 3 SI 6
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Weir Minerals Hungary Kft.
Adresa postala: TATABANYA, GYORI UT, NR.43, Localitatea: NA, Cod postal: 2800, Hungary, Tel. +40 259465344, Email: [email protected], Fax: +40 259465344, Adresa internet (URL): www.weirminerals.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 309321.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 514/ER Denumirea: PIESE DE SCHIMB PENTRU INSTALATIA DE SLAM DENS AFERENTA BLOCURILOR ENERGETICE NR. 3 SI 6
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Weir Minerals Hungary Kft.
Adresa postala: TATABANYA, GYORI UT, NR.43, Localitatea: NA, Cod postal: 2800, Hungary, Tel. +40 259465344, Email: [email protected], Fax: +40 259465344, Adresa internet (URL): www.weirminerals.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 309321.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 514/ER Denumirea: PIESE DE SCHIMB PENTRU INSTALATIA DE SLAM DENS AFERENTA BLOCURILOR ENERGETICE NR. 3 SI 6
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Weir Minerals Hungary Kft.
Adresa postala: TATABANYA, GYORI UT, NR.43, Localitatea: NA, Cod postal: 2800, Hungary, Tel. +40 259465344, Email: [email protected], Fax: +40 259465344, Adresa internet (URL): www.weirminerals.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 309321.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 514/ER Denumirea: PIESE DE SCHIMB PENTRU INSTALATIA DE SLAM DENS AFERENTA BLOCURILOR ENERGETICE NR. 3 SI 6
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Weir Minerals Hungary Kft.
Adresa postala: TATABANYA, GYORI UT, NR.43, Localitatea: NA, Cod postal: 2800, Hungary, Tel. +40 259465344, Email: [email protected], Fax: +40 259465344, Adresa internet (URL): www.weirminerals.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 309321.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 515/ER Denumirea: PIESE DE SCHIMB PENTRU INSTALATIA DE SLAM DENS AFERENTA BLOCURILOR ENERGETICE NR. 3 SI 6
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MULTIGAMA TECH S.R.L.
Adresa postala: STR.SAPTE DRUMURI, NR.9, SECT.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031646, Romania, Tel. +40 0213248080, Email: [email protected], Fax: +40 0213248080, Adresa internet (URL): www.ksb.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 55454.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 515/ER Denumirea: PIESE DE SCHIMB PENTRU INSTALATIA DE SLAM DENS AFERENTA BLOCURILOR ENERGETICE NR. 3 SI 6
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MULTIGAMA TECH S.R.L.
Adresa postala: STR.SAPTE DRUMURI, NR.9, SECT.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031646, Romania, Tel. +40 0213248080, Email: [email protected], Fax: +40 0213248080, Adresa internet (URL): www.ksb.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 55454.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 515/ER Denumirea: PIESE DE SCHIMB PENTRU INSTALATIA DE SLAM DENS AFERENTA BLOCURILOR ENERGETICE NR. 3 SI 6
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MULTIGAMA TECH S.R.L.
Adresa postala: STR.SAPTE DRUMURI, NR.9, SECT.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031646, Romania, Tel. +40 0213248080, Email: [email protected], Fax: +40 0213248080, Adresa internet (URL): www.ksb.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 55454.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform Legii nr. 346/2004, art. 16, aliniat 2.2. Toate documentele minime de calificare solicitate prin Fisa de date a achizitiei, trebuie sa fie obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi respinsa (exceptie situatia in careofertantul prezinta o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu art. 11, alin. 4 din H.G. 925/2006. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art. 11, alin. 4 si 5 din H.G. 925/2006).Se va preciza in mod obligatoriu perioada de valabilitate a ofertei, termenul de scadenta la plata alfacturilor si modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului.Documentele din plic vor fi certificate de o persoana autorizata din cadrul societatii ofertante care va mentiona: , ,prezentul este conform cu originalul?? semnat si stampilat.In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala + sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna + sustinere, cerintele privind situatia personala, capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara , se aplica conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP publicat in M.O. partea I nr. 687/28.09.2011.3.In cazul ofertelor admisibile si potential castigatoare clasate pe primul loc, care au acelasi prêt se va solicita o noua oferta financiara , in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, pana la stabilirea ofertei castigatoare.NU SE ADMITE COMPLETAREA ULTERIOARA CU DOCUMENTE CARE NU S-AU REGASIT IN OFERTE DUPA INCEPEREA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. ?SUCURSALA ELECTROCENTRALEROVINARI, Str. Eneregticianului, nr. 25, judetul GORJ, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 12:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer