Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese de schimb pentru pompele din centralele SE Bucuresti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
417.974 RON

Castigatorul Licitatiei: VERDER ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 44816/24.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 34770
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 202 E, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: ONTICA DANA, Tel.0214079973, Email: [email protected], Fax: 0213166574, Adresa internet (URL): www.elcen.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Piese de schimb pentru pompele din centralele SE Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CET Sud, CET Vest, CET Grozavesti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Piese de schimb pentru pompele din centralele SE Bucuresti - detalii in caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29124200-6 - Piese pentru pompe sau pentru elevatoare de lichide (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
417, 973.98RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24491 Denumirea: Piese de schimb pentru pompele din centralele SEB - lot 14
V.1) Data atribuirii contractului 6/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VERDER ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Sos Viilor nr. 79, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050152, Romania, Tel.0213354592, Email: [email protected], Fax: 0213373392, Adresa internet (URL): www.verder.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17762.74 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: C24 Denumirea: Piese de schimb pentru pompele din centralele SEB - lot 9
V.1) Data atribuirii contractului 6/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTICOROSIV SA
Adresa postala: BDUL THEODOR PALLADY NR.57, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 032258, Romania, Tel.5690547, Fax: 5690508
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 24497 Denumirea: Piese de schimb pentru pompele din centralele SEB - lot 8, 11
V.1) Data atribuirii contractului 6/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HYDRODYN COM SRL
Adresa postala: BDUL BUCURESTII NOI NR.62, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 012375, Romania, Tel.6673542, Fax: 6673542
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 173800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 196486.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 18-900 Denumirea: Piese de schimb pentru pompele din centralele SEB - lot 5, 16
V.1) Data atribuirii contractului 6/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOREPARATII SERV S.A.
Adresa postala: B-dul. Energeticienilor din incinta Energoreparatii S.A., nr. 13-15, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032091, Romania, Tel.021-346.53.74, Email: [email protected], Fax: 021-346.58.80
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12819.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5374 Denumirea: Piese de schimb pentru pompele din centralele SEB - lot 12, 18
V.1) Data atribuirii contractului 6/23/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCET
Adresa postala: 13 SEPTEMBRIE NR.168-184, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050731, Romania, Tel.3171730, Fax: 3171736
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 105000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 90120.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 335 Denumirea: Piese de schimb pentru pompele din centralele SEB - lot 4, 7, 13
V.1) Data atribuirii contractului 6/23/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HIDROTEKNIKA S.R.L.
Adresa postala: CALEA GRIVITEI, NR. 156, SC. D, AP. 102, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010708, Romania, Tel.2103484, Email: [email protected], Fax: 2100747, Adresa internet (URL): www.hidroteknika.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 67000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53105.57 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: CX0261-2008-02-IC Denumirea: Piese de schimb pentru pompele din centralele SEB - lot 19
V.1) Data atribuirii contractului 6/23/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIALCO TRADING SRL
Adresa postala: STR.MADRID NR.4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 011785, Romania, Tel.2301328, Fax: 2307170
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21580.67 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 144 Denumirea: Piese de schimb pentru pompele din centralele SEB - lot 17
V.1) Data atribuirii contractului 6/23/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGO 2001 S.A.
Adresa postala: Aleea Fizicienilor, nr. 19, bl. 2B, sc. B, parter, ap. 56, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032112, Romania, Tel.021/3481496, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021/3481496, Adresa internet (URL): www.energo2001.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Mentionam de asemenea ca propunerile financiare ale firmelor HYDRODYN, aferenta loturilor 8 si 11 si SIALCO pentru lot 19 depasesc valorile estimate de autoritatea contractanta pentru loturile respective. Atribuirea contractului s-a facut in conf. cu art.34 alin (4) din HG 925/2006 si avind in vedere documentele justificative din dosarul achizitiei in limita fondurilor disponibilizate de autoritatea contractanta. Valoarea estimata in conf. cu art.25-32 din OG 34/2006 si sursele de finantare (bugetul disponibil) identificate conf. art.6 lit b din HG 925/2006 sunt notiuni distincte, autoritatea contractanta avind obligatia de a dispune de un buget cel putin egal cu valoarea estimata. Contractul se atribuie la o valoare care reprezinta raspunsul pietei (evident in context concurential) in conditiile in care exista un buget care sa finanteze acest contract. Valoarea estimata are ca scop exclusiv respectarea prevederilor SECTIUNII a 5-a din OG 34/2006privind regulile de publicitate si alegerea procedurii de achizitie avind in vedere prevederile art.124 din OG 34/2006 modificat de OG 94/2007
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic SE Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, etaj 3, camera 305, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Tel.0312011386, Fax: 0312011405
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.06.2008 09:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer