Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese de schimb pentru statii radio Harris


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.342.875 RON

Castigatorul Licitatiei: INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 105169/24.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 91824
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti
Adresa postala:  str. Drumul Taberei, nr. 7 ? 9, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061352, Romania, Punct(e) de contact:  Ionel CEAUSU, Tel. +40 21 319 59 59 int. 251, In atentia:  Biroului achizitii echipamente, Email:  [email protected], Fax:  +40 21 319 57 08, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Piese de schimb pentru statii radio Harris
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, strada Floare de Colt nr. 1, sector 5.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Piese de schimb pentru statii radio Harris
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32352100-6 - Piese pentru echipament radio si radar (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 342, 875.42RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
46
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S50-073805din12.03.2010
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S153-236545din10.08.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A 8344 Denumirea: Piese de schimb pentru statii radio Harris
V.1) Data atribuirii contractului 9/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Adresa postala:  Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 104, Et.1, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050912, Romania, Tel. 0732002094;0372159696, Email:  [email protected], Fax:  0214565070, Adresa internet (URL):  www.intersystems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11345357.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11342875.42 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti-Sectia a ? VI ? a Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii nr.37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. +4021 4083600, Email:  [email protected], Fax:  +40213132815, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti-Sectia a ? VI ? a Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii nr.37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. +4021 4083600, Email:  [email protected], Fax:  +40213132815, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilier juridic/autoritate contractanta
Adresa postala:  Strada Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061352, Romania, Tel. +40213195959, Email:  [email protected], Fax:  +40213195708
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.09.2010 10:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer