Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese pentru motofierastraie cu lant tip Husqvarna


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
49.459 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VASICOS CENTER SRL
Anunt de atribuire numarul 144415/05.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138946
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Piese pentru motofierastraie cu lant tip Husqvarna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediile ocoalelor silvice din subordinea DS Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de piese de schimb pentru motofierastraie Husqvarna 575 XP si 572 Xp aflate in dotarea subunitatilor Directiei Silvice Dolj
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16800000-3 - Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
49, 458.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5165/16.07.2013 Denumirea: piese pentru motofierastraie cu lant tip husqvarna
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VASICOS CENTER SRL
Adresa postala: str Calea Craiovei, 92, bloc V1, et D2, Localitatea: Pitesti, Cod postal: -, Romania, Tel. 0248211911
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49458.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului final, conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie depunerea unei noi oferte de pret, in plic inchis.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare , ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.Lipsa unui document privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, solicitate prin documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei, daca nu au depus declaratia initiala prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Al Directiei Silvice Dolj
Adresa postala: str Iancu Jianu, 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200142, Romania, Tel. +40 251421363
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer