Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese pentru transportoare cu benzi si utilaje miniere - termo


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
177.350 RON

Castigatorul Licitatiei: VULCAN INDUSTRY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134376/17.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127737
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Complexul Energetic Turceni S.A.
Adresa postala: Str. Uzinei, Nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Marian Voinea, Tel. +40 253335045, In atentia: Marian Voinea, Email: [email protected], Fax: +40 253334263, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Piese pentru transportoare cu benzi si utilaje miniere - termo
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Turceni, judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de piese pentru transportoare cu benzi si utilaje miniere - termocentrala
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43620000-5 - Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor (Rev.2)
42419810-7-Piese pentru transportoare cu benzi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
177, 350.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 485/ET Denumirea: Piese pentru transportoare cu benzi si utilaje miniere-termo
V.1) Data atribuirii contractului 09.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VULCAN INDUSTRY S.R.L.
Adresa postala: sect.3, str.Mihai Bravu, nr.440, bl.V12, sc.1, et.7, ap.31, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030331, Romania, Tel. 0752/093823, Email: [email protected], Fax: 021/3260166
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 136950.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 5, 6
Contract nr: 383/ET Denumirea: Piese pentru transportoare cu benzi si utilaje miniere-termo
V.1) Data atribuirii contractului 19.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRELMET S.A.
Adresa postala: STR. ISLAZ, NR.4, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210107, Romania, Tel. 0253211328, Email: [email protected], Fax: 0253211328
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari, - H.G. nr.1024/2011 privind unele masuri de reorganizare a producatorilor de energie electric de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin infiintarea Societatii Comerciale Complexul Energetic Oltenia ? S.A;
- sentintei nr.6 pronuntata de Tribunalul Gorj in sedinta publica din data de 16.05.2012 in dosarul nr.5280;Luand in considerare: -inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj a Societatii Comerciale Complexul Energetic Oltenia ? S.A;
-Radierea S.C Complexul Energetic Turceni S.A, -se constata faptul ca prin efectul legii incepand cu data de 31.05.2012 Societatea Comerciala Complexul Energetic Oltenia S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in localitatea Turceni, str. Uzinei nr.1, judetul Gorj, cod postal 217520, telefon 0253/335045, fax 0253/335081, avand C.U.I 30267310, inregistrata laOficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj sub numarul J18/311/31.05.2012, cont virament RO59RZBR0000060014652248 deschis la Raiffeisen Bank ? Sucursala Tg ? Jiu, reprezentata legal prin domnul Constantin Balasoiu in calitate de Director General Executiv si doamna Veronica Nica in calitate de Director Divizie Financiara, preia, toate drepturile si va fi tinut de toate obligatiile SC Complexul Energetic Turceni S.As-au incheiat prezentele contracte de furnizare produse intre SC CEO SA -Sucursala Electrocentrale Turceni si castigatorii loturilor antemntionate cf datelor introduse.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj-Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu , nr. 34, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253212536, Fax: +40 253212536
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni -Directia Comerciala
Adresa postala: str. Uzinei, nr 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253334263
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2012 14:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer