Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PIESE PENTRU UTILAJE DE PRELUCRAREA MINERALELOR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.238.584 RON

Castigatorul Licitatiei: TURNATORIA CENTRALA ORION S.A.
Anunt de atribuire numarul 144058/29.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141240
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: A.I.CUZA, NR.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: DADALAU GRIGORIE, Tel. +40 253205411, In atentia: HUICA ELISABETA VIOLETA, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PIESE PENTRU UTILAJE DE PRELUCRAREA MINERALELOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SE TURCENI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE PIESE PENTRU UTILAJE DE PRELUCRAREA MINERALELOR, CONFORM ANEXA B LOTURI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43620000-5 - Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 238, 584RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
P 286
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S110-188773din08.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 376 Denumirea: PIESE PENRU UTILAJE DE PRELUCRAREA MINERALELOR
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TURNATORIA CENTRALA ORION S.A.
Adresa postala: STR.ECATERINA TEODOROIU, NR.29, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Tel. 0244/334661;0244/334662, Email: [email protected], Fax: 0244/337771, Adresa internet (URL): www.tco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 660261.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 645000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 375 Denumirea: PIESE PENRU UTILAJE DE PRELUCRAREA MINERALELOR
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRELMET S.A.
Adresa postala: STR. ISLAZ, NR.4, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210107, Romania, Tel. 0253211328, Email: [email protected], Fax: 0253211328
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 437084.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 310400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 10
Contract nr: 370 Denumirea: PIESE PENRU UTILAJE DE PRELUCRAREA MINERALELOR
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MECATECH SERV S.R.L.
Adresa postala: str. Cerna, bl.1, sc.2, ap.15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210103, Romania, Tel. 0745095224, Email: [email protected], Fax: 0353401890
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 153905.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 102440.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 6, 8
Contract nr: 372 Denumirea: PIESE PENRU UTILAJE DE PRELUCRAREA MINERALELOR
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MICRON S.R.L.
Adresa postala: Str. Bariera Vilcii, nr. 197, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200717, Romania, Tel. 0351.444.472, Email: [email protected], Fax: 0351.444.473
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 109422.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 13
Contract nr: 373 Denumirea: PIESE PENRU UTILAJE DE PRELUCRAREA MINERALELOR
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGO-PRODUCT S.R.L.
Adresa postala: Str.Stolnicul Vasile nr.27, bl.27, ap. 20, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023362, Romania, Tel. 0723-130412, Email: [email protected], Fax: 021-2408268
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 144000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 142400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 371 Denumirea: PIESE PENRU UTILAJE DE PRELUCRAREA MINERALELOR
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Metalica S.A.
Adresa postala: str. Petre Ispirescu nr. 75, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051026, Romania, Tel. 0214205150 ; 0214203697, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0214204090
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 456495.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 355000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 12
Contract nr: 374 Denumirea: PIESE PENTRU UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA MINERALELOR
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO TEHNIC S.R.L.
Adresa postala: Cluj Napoca, b-dul. Aurel Vlaicu, nr. 38/32, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400581, Romania, Tel. 0744/703314, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0264/418853
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42126.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 472 Denumirea: PIESE PENTRU UTILAJE DE PRELUCRAREA MINERALELOR
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, (Sc. 2 si Sc. 3), Bl. B2, Et. 3, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040231, Romania, Tel. 021/3465416, Email: [email protected], Fax: 021/3462751, Adresa internet (URL): www.power.alstom.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 838771.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 562944.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- Departajarea ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc, in urma licitatiei electronice: -in situatia in care doi sau mai multi ofertanti, clasati pe primul loc, au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare. - Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.-Pentru operatorii economici: inregistrati ca IMM-uri: Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, atunci asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL GORJ, SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.34, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210330, Romania, Tel. +40 0253218661, Fax: +40 0253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Complexului Energetic Oltenia
Adresa postala: Str. A.I. Cuza, nr.5, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0253205411, Fax: +40 0253227280
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 15:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer