Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PIESE SCHIMB GRATAR POSTARDERE SI CONCASORI DE ZGURA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
309.300 RON

Castigatorul Licitatiei: MICRON S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138697/23.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129892
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI , Str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556, In atentia: inginer GROZA AURELIAN, Email: [email protected], Fax: +40 253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PIESE SCHIMB GRATAR POSTARDERE SI CONCASORI DE ZGURA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. ? SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, DEPOZITUL CENTRAL AL TERMOCENTRALEI.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PIESE SCHIMB GRATAR POSTARDERE SI CONCASORI DE ZGURA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42163000-9 - Generatoare de aburi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
309, 299.7RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 550/ER Denumirea: Piese schimb gratar postardere si concasori de zgura
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MICRON S.R.L.
Adresa postala: Str. Bariera Vilcii, nr. 197, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200717, Romania, Tel. 0351.444.472, Email: [email protected], Fax: 0351.444.473
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 309299.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1Ofertantii care fac dovada ca sunt intrepr mici si mijlocii benef de reduceri cu 50% pentru criterii legate de cifra de afaceri si garantii solicitate, conf Legii nr. 346/2004, art16, alin2..2Ofertantul este obligat sa prezinte eventuale obiectiuni asupra proiect de contract si alte clarif pentru elab ofertei, in conditiile prevaz. in OUG nr34/2006 si HG925/2006.Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertant poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor contractuale din proiect de contract, dar comisia inainte de a lua o hotarare are oblig. de a incerca negocierea acestora.3Toate doc minime de calificare solicitate prin F.D.A, trebuie sa fie obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi respinsa (exceptie cand ofertantul prezinta o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu art11, alin4 din HG925/2006.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofert trebuie sa mentioneze succint si precis modul concret de indeplinire a respect. cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, valori, cant. sau altele (art11, alin4 si 5 din HG.925/2006).Se va preciza in mod obligatoriu perioada de valab. a ofertei, termen de scadenta la plata al facturilor si modul de constituire a G.B.E a contr.Doc din plic vor fi certificate de o pers autorizata din cadrul soc. ofertante care va mentiona: prezentul este conform cu originalul, semnat si stampilat.4.In cazul ofertanti ce prezinta oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind sit. personala, cap. de executare a activ. prof.Sit. ec si fin, se aplica conf Anexa 2 din Ordin 509/2011 al ANRMAP pub.in MO partea I nr687/28.09.2011.5.In cazul ofertelor admisibile si potential castig. clasate pe 1 loc, care au acelas pret se va solicita o noua oferta fin, in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, pana la stab ofertei castig.NU SE ADMITE COMPLETAREA ULTERIOARA CU DOC CARE NU S-AU REGASIT IN OFERTE DUPA INCEPEREA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul JURIDIC
Adresa postala: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. societate administrata in sistem dualist, prin SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, Str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.10.2012 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer