Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - piese schimb pompe ?lot 1(EPC baza tr. I CV 350-250-420 tip Aversa sau echivalent+ EPC baza tr. II RDC 250-200-400 tip Aversa sau echivalent), lot 2(EP racire apa DEDU-MV 403x1 tip Aversa sau echivalent), lot 3(EP verticala de spalare), lot 4(EP adaos SA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
561.026 RON

Castigatorul Licitatiei: MICRON S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137600/19.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129799
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Viorica Mitricof, Tel. +40 351403300, In atentia: Serviciul Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 251418466, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
piese schimb pompe ?lot 1(EPC baza tr. I CV 350-250-420 tip Aversa sau echivalent+ EPC baza tr. II RDC 250-200-400 tip Aversa sau echivalent), lot 2(EP racire apa DEDU-MV 403x1tip Aversa sau echivalent), lot 3(EP verticala de spalare), lot 4(EP adaos SADU 100x2, 3, 4 tip Aversa sau echivalent_+EP condens boyler tip NP 200-150-500 tip Aversa+ EP Recirc CAF 3-4 tip TN 300-250-500 tip Aversa sau echivalent + EP Recirc CAF 1-2 tip TD 500-400-750 tip Aversa sau echivalent), lot5(pompa Lotru 65+ pompa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare/prestare-produsele se vor receptiona la sediul Uzinei Craiova, str. Bariera Valciinr.195, localitatea Craiova, jud.Dolj.
Cod NUTS RO411- Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie?piese schimb pompe ?lot 1(EPC baza tr. I CV 350-250-420 tip Aversa sau echivalent+ EPC baza tr. II RDC 250-200-400 tip Aversa sau echivalent), lot 2(EP racire apa DEDU-MV 403x1tip Aversa sau echivalent), lot 3(EP verticala de spalare), lot 4(EP adaos SADU 100x2, 3, 4 tip Aversa sau echivalent_+EP condens boyler tip NP 200-150-500 tip Aversa+ EP Recirc CAF 3-4 tip TN 300-250-500 tip Aversa sau echivalent + EP Recirc CAF 1-2 tip TD 500-400-750 tip Aversa sau echivalent), lot5(pompa Lotru 65+ pompa Lotru 80+ pompa Lotru 100+EP Adaos CM125-100-250+Pompa Bagger tip BT 300-250-720 PR 290)?conform cerintelor caietului de sarcini .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42124290-3 - Piese pentru pompe centrifuge (Rev.2)
42124200-6-Piese pentru pompe sau pentru elevatoare de lichide (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
561, 026RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 83/EC Denumirea: lot 3-EP verticala de spalare
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MICRON S.R.L.
Adresa postala: Str. Bariera Vilcii, nr. 197, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200717, Romania, Tel. 0351.444.472, Email: [email protected], Fax: 0351.444.473
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 103207.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 85/EC Denumirea: lot1, 2, 4, 5-EP-baza, EP -racire, EP-recirculatie, EP-LOTRU
V.1) Data atribuirii contractului 16.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROSERVICE S.R.L.
Adresa postala: Str. Vasile Alecsandri, nr. 5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200676, Romania, Tel. 0251410407, Email: [email protected], Fax: 0251410407
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 93172.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 93144.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 4, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr. 10), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 11- Fisa de informatii generale-formular8Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului11 are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I (dupa runda electronica), prezinta acelasi pret, Autoritatea Contractantaisi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare in plic inchis.Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj
Adresa postala: str. Brestei, nr.12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 240200, Romania, Tel. +40 251419851, Email: [email protected], Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: Str Unirii nr 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 0351403300, Fax: +40 0251418466
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2012 12:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer