Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pietruire drum comunal Argetoaia - Teascu Deal - Ursoaia (proiectare si executie )


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
317.429 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MOBILETECH OBEIDAT CONSTRUCTII SRL
Anunt de atribuire numarul 105666/12.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ARGETOAIA
Adresa postala:  strada Constantin Argetoianu, Localitatea:  Argetoaia, Cod postal:  207035, Romania, Punct(e) de contact:  DANIEL DRULA, Tel. 0251/452701, Email:  [email protected], Fax:  0251/452701
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Pietruire drum comunal Argetoaia - TeascuDeal - Ursoaia(proiectare si executie )
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Argetoaia, jud.Dolj
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare si lucrari de reparatii drum comunal
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
317, 429.07RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3509 Denumirea: Pietruire drum comunal Argetoaia - TeascuDeal - Ursoaia(proiectare si executie )
V.1) Data atribuirii contractului 7/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MOBILETECH OBEIDAT CONSTRUCTII SRL
Adresa postala:  STR. PUTNEI, NR.15, Localitatea:  CRAIOVA, Cod postal:  200514, Romania, Tel. 0251415045, Fax:  0251415045
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 322580.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 317429.07 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Negocierea s-a facut in baza art.122 lit.c din OUG 34/2006, din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile (inundatii).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
-
Adresa postala:  -, Localitatea:  -, Cod postal:  -, Romania, Tel. -, Fax:  -
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Sectia comerciala a TRIBUNALULUI CRAIOVA
Adresa postala:  Str. Brestei nr. 12, Localitatea:  CRAIOVA, Cod postal:  200133, Romania, Tel. 0251418612, Fax:  0251419851
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SECRETAR
Adresa postala:  COMUNA ARGETOAIA, Localitatea:  ARGETOAIA, Cod postal:  200117, Romania, Tel. 0251452701, Fax:  0251452701
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2011 09:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer