Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - pietruire drum comunal DC 153 KM 1+ 957,98 - 6+406,36


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.296.611 RON

Castigatorul Licitatiei: SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI S.A.
Anunt de atribuire numarul 70656/09.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 56789
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DELENI (PRIMARIA COMUNEI DELENI)
Adresa postala: sat Maxut comuna Deleni judetul Iasi, Localitatea: Deleni, Cod postal: 707165, Romania, Punct(e) de contact: elena nita, Tel.07430708454, Email: [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
pietruire drum comunal DC 153 KM 1+ 957, 98 - 6+406, 36
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: sat deleni com deleni jud iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
efectuarea de terasamente , fundatii din balast optimal , lucrari de podete , diepozitive de scurgere si evacuare a apelor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 296, 610.92RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul lucrarii
80%
Descriere:
2.
garantia lucrarii
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7 Denumirea: Pietruire drum comunal DC 153 km 1+957, 98 - 6+406, 36
V.1) Data atribuirii contractului 2/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI S.A.
Adresa postala: STR. AUREL VLAICU 76A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700381, Romania, Tel.0232272993, Email: [email protected], Fax: 0232272040, Adresa internet (URL): http: //ldpsa.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2832000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1296610.92 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: str.stavropoles nr.6 sector 3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Compartimentul de achizitii publice
Adresa postala: sat Deleni comuna Deleni jud Iasi, Localitatea: Deleni, Cod postal: 707165, Romania, Tel.0730708454, Email: [email protected], Fax: 0232732070
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al Primariei Deleni
Adresa postala: sat Deleni comuna Deleni jud Iasi, Localitatea: Deleni, Cod postal: 707165, Romania, Tel.0730708458, Email: [email protected], Fax: 0232/732070
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2009 10:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer