Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pietruire drum comunal DC 37, Harpasesti-Padureni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
854.561 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROMBETON SA
Anunt de atribuire numarul 82426/29.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 69175
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA POPESTI (Primaria Comunei Popesti)
Adresa postala: POPESTI, judetul Iasi, Localitatea: Popesti, Cod postal: 707370, Romania, Punct(e) de contact: Ionela Murgoci, Tel.+40232323400, In atentia: Cobzaru Felicia, Email: [email protected], Fax: +40232323400, Adresa internet (URL): [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Pietruire drum comunal DC 37, Harpasesti-Padureni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Popesti, Judetul Iasi
DC 37 Harpasesti-Padureni
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de pietruire drum comunal DC 37
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
854, 561RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
CERTIFICARE isO
60%
Descriere:
2.
DURATA EXECUTARII
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
68
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S129-81817din07.07.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4027 Denumirea: PIETRUIRE DC37 HARPASESTI -PADURENI
V.1) Data atribuirii contractului 8/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMBETON SA
Adresa postala: STR.V. LUCACI NR.35, SCT.3, BUCURESTI, Localitatea: SECT.3, Cod postal: 030691, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1749300.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 854561.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Numarul de ani: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, Sec.3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310461, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de ApelIasi
Adresa postala: str.Anastasie Panu nr.25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-260600, Email: [email protected], Fax: 0232-255907
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Popesti-Secretar
Adresa postala: comuna Popesti, Judetul Iasi, Localitatea: Popesti, Cod postal: 707370, Romania, Tel.0232323481, Email: [email protected], Fax: 0232323400
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.09.2009 13:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer