Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pietruire drum comunal DC 57 sat Frecatei - sat Titcov Lungime 8800 m. latime 5,5 m.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.500.540 RON

Castigatorul Licitatiei: SC NEROTHERM SRL BRAILA
Anunt de atribuire numarul 53714/10.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 57045
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FRECATEI (UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI FRECATEI)
Adresa postala: FRECATEI, Localitatea: Frecatei, Cod postal: 817045, Romania, Punct(e) de contact: STANICA MERCAN, Tel.0721207325, Email: [email protected], Fax: 0721100010
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Pietruire drum comunal DC 57 sat Frecatei - sat Titcov Lungime 8800 m. latime 5, 5 m.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Drum comunal DC57 care face legatura intr satul Titcov si resedinta de camuna satul Frecatei.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pietruire drum comunal DC 57 sat Frecatei - sat Titcov Lungime 8800 m. latime 5, 5 m.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 500, 539.89RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1200 Denumirea: Pietruire drum comunal DC 57 sat Frecatei - sat Titcov
V.1) Data atribuirii contractului 7/25/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NEROTHERM SRL BRAILA
Adresa postala: Sos Focsani nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810153, Romania, Tel.0239615004, Email: [email protected], Fax: 0239615004
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2154857.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1500539.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Braila sectia comerciala de contencios admnistrativ si fiscal.
Adresa postala: Str. Calea Calarasilor nr. 47, Localitatea: Braila, Cod postal: 810017, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatiile se depun la CNSC in termen de 5 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic al UAT a comunei Frecatei Jud. Braila.
Adresa postala: Str. Principala nr. 1, Localitatea: Frecatei, Cod postal: 817045, Romania, Tel.0721/207325, Email: [email protected], Fax: 0721/100010
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.03.2009 15:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer