Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PIETRUIRE DRUM COMUNAL DC76 VATRA DORNEI - GHEORGHITENI, KM 2+000 - 5 + 500 COMUNA DORNA ARINI, JUDETUL SUCEAVA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
376.023 RON

Castigatorul Licitatiei: ECOLOC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 85377/08.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 69833
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DORNA ARINI (PRIMARIA COMUNEI DORNA ARINI JUDETUL SUCEAVA)
Adresa postala: comuna Dorna Arini, sat Cozanesti judetul Suceava, Localitatea: Dorna-Arini, Cod postal: 727201, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS BIZOM, Tel.0230 576018, Email: [email protected], Fax: 0230 576126, Adresa internet (URL): dornaarinisv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PIETRUIRE DRUM COMUNAL DC76 VATRA DORNEI - GHEORGHITENI, KM 2+000 - 5 + 500 COMUNA DORNA ARINI, JUDETUL SUCEAVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sat Gheorghiteni, comuna Dorna Arini, judetul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pietruire Drum Comunal 76, asa cum este prezentat in caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
376, 022.54RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4655 Denumirea: Pietruire DC76 Vatra Dornei Gheorghiteni, km 2+000 + 5+500
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ECOLOC S.R.L.
Adresa postala: STR. HUSI-STANILESTI, NR.2, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Tel.0235486007, Email: [email protected], Fax: 0235486096
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 376022.54 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr. 6, sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ Tribunalul Suceava
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr 66, ,Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Dorna Arini
Adresa postala: com. Dorna Arini, jud Suceava, Localitatea: Dorna Arini, Cod postal: 727200, Romania, Tel.0230-576018, Fax: 0230-576126
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2009 10:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer