Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - placa de baza BOPLA pentru separator telecomandat tip ALSTOM , modul alimentare CC tip TSZ -3 pentru separator telecomandat tip ALSTOM, limitator cursa pentru separator telecomandat tip ALSTOM


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.883 RON

Castigatorul Licitatiei: MONDO TRADE S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 104978/01.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  str. N. Titulescu nr. 33, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  6000049, Romania, Punct(e) de contact:  Dana Balauca, Tel. 0232 405619, Email:  dana.balauca[email protected], Fax:  0232 405316
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
placa de baza BOPLApentru separator telecomandat tip ALSTOM , modul alimentare CC tip TSZ -3 pentru separator telecomandat tip ALSTOM, limitator cursa pentru separator telecomandat tip ALSTOM
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: depozit Eon Moldova Distributie SA Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare placa de baza BOPLApentru separator telecomandat tip ALSTOM , modul alimentare CC tip TSZ -3 pentru separator telecomandat tip ALSTOM, limitator cursa pentru separator telecomandat tip ALSTOM, brat separat telecom
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30237140-2 - Placi de baza (Rev.2)
31682300-3-Echipament de tensiune medie (Rev.2)
31731100-0-Module (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 883RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600003170 Denumirea: placa de baza BOPLA, Modul alimentare CCtip , limitator cursa separator telecomandat , brat sep tele
V.1) Data atribuirii contractului 5/10/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MONDO TRADE S.R.L.
Adresa postala:  STR. Gheorghe Doja nr. 225, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540228, Romania, Tel. 0265 253444, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  0265 253047, Adresa internet (URL):  www.mondotrade.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3640.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2883.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi
Adresa postala:  Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 023221399, Email:  [email protected], Fax:  023221399
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel de pe langa Tribunalul Iasi
Adresa postala:  Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 023260600, Email:  [email protected], Fax:  023260600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala:  Ciurchi nr. 146-150, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700359, Romania, Tel. 0232405298, Email:  [email protected], Fax:  0232405298
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2011 19:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer