Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Placi si borduri din granit?? pentru ob. de inv. - Amenajare trotuare, zona centru in municipiul Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.653.827 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MARMOVEST SA
Anunt de atribuire numarul 116449/12.07.2011
Informatii anunt de participare asociat 110965
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala:  STR. MARASESTI NR.6, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Punct(e) de contact:  CORINA NEAGA, Tel. 0234-581849;0723683160, In atentia:  Serviciului Achizitii, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0234-588757, Adresa internet (URL):  www.primariabacau.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,Placi si borduri din granit?? pentru ob. de inv. - Amenajare trotuare, zona centru in municipiul Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul de amplasament, zona centru din municipiul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare placi si borduri din granit pentru reamenajare si modernizare trotuare zona centru din municipiul Bacau.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44912100-7 - Granit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 653, 827.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S46-075477din08.03.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 68987 Denumirea: , ,Placi si borduri din granit?? pentru ob. de inv. - Amenajare trotuare, zona centru in municipiul B
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MARMOVEST SA
Adresa postala:  Bd. Timisoara nr 119 sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061327, Romania, Tel. 0214448822, Email:  [email protected], Fax:  0214448877
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2155843.03 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1653827.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau ? Sectia Comerciala si Contencios
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare, nr. 4, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600266, Romania, Tel. 0234 -514419, Email:  [email protected], Fax:  0234-525211, Adresa internet (URL):  www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului BACAU
Adresa postala:  str. Marasesti, nr. 6, Localitatea:  BACAU, Cod postal:  600017, Romania, Tel. 0234-581849, Email:  [email protected], Fax:  0234-588757, Adresa internet (URL):  www.primariabacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2011 16:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer