Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Placi termale din aluminiu pentru tipar ofset


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
294.650 EUR

Castigatorul Licitatiei: GRAFITEC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139605/12.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132574
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MONITORUL OFICIAL R.A.
Adresa postala: Str. Parcului, nr. 65, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012329, Romania, Punct(e) de contact: Simona Roxana Crimu, Tel. +40 0213185120, Email: [email protected], Fax: +40 0213185109, Adresa internet (URL): www.monitoruloficial.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Tipografie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Placi termale din aluminiu pentru tipar ofset
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul RAMO, str Parcului, ntr 65, sector 1 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea placilor ofset este necesara in vederea asigurarii formei de tipar pentru imprimarea lucrarilor executate pentru obiectul principal de activitate al regiei si a lucrarilor clientilor terti. Placile ofset care fac obiectul acestei proceduri de achizitie se vor utiliza pe masini de tipar ofset cu alimentare cu hartie in coli si pe masini de tipar ofset cu alimentare cu hartie in rola.Cantitatea minima si cantitatea maxima pe durata intregului acord-cadru: - cantitate minima: 2.500 buc- cantitate maxima: 53.400 bucValoarea totala estimata a acordului-cadru: - valoare minima: 11.545 EUR, echivalent 51.834, 74 lei la cursul BNR din data de 03.09.2012(1 EUR = 4, 4898 lei)- valoare maxima: 296.310 EUR, echivalent 1.330.372, 64 lei la cursul BNR din data de 03.09.2012 (1 EUR = 4, 4898 lei)1. Placi termale, dimensiune 770 x 1030 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max.12.000 buc; pret unitar estimat maxim 5, 47 EUR/buc; pentru aceasta tipodimensiune rezulta o valoare estimata de min 2.735 EUR ? max. 65.640 EUR;2. Placi termale, dimensiune 790 x 1030 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max.23.500 buc; pret unitar estimat maxim 5, 61 EUR/buc; pentru aceasta tipodimensiune rezulta o valoare estimata min 2.805 EUR ? max. 131.835 EUR;3. Placi termale, dimensiune 605 x 745 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max. 21.000buc; pret unitar estimat maxim 3, 11EUR/buc; pentru aceasta tipodimensiune rezulta o valoare estimata min 1.555 EUR ? max. 65.310 EUR;4. Placi termale, dimensiune 660 x 1020 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max. 2.000buc; pret unitar estimat maxim 4, 65 EUR/buc; pentru aceasta tipodimensiune rezulta o valoare estimata min 2.325 EUR ? max. 9.300 EUR;5. Placi termale, dimensiune 636 x 968 x 0, 30 mm, cantitate estimata min. 500 buc ? max. 5.700buc; pret unitar estimat maxim 4, 25 EUR/buc ; pentru aceasta tipodimensiune rezulta o valoare estimata min. 2.125 EUR ? max. 24.225 EUR.Preturile ofertate se mentin ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derularii acordului-cadru.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22510000-8 - Placi offset (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
294, 650EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24.12
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S199-327578din16.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Acord cadru furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRAFITEC S.R.L.
Adresa postala: Str.Ecaterina Teodoroiu, Nr. 28, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410148, Romania, Tel. 0259460095, Email: [email protected], Fax: 0259460096, Adresa internet (URL): www.grafitec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 296310.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 294650.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 327, 409.37 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Licitatia electronica se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului.Daca doua sau mai multe oferte con?in acela?i pre? si se afla pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pre? o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: Str Parcului, nr 65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012329, Romania, Tel. +40 0213185128/253, Email: [email protected], Fax: +40 0213185109, Adresa internet (URL): www.monitoruloficial.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2013 09:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer