Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pneuri Camioane si Pneuri autobuze


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
837.932 RON

Castigatorul Licitatiei: DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146983/21.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143735
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Barajului nr.6, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540191, Romania, Punct(e) de contact: Paul Radut, Tel. +40 265404154, Email: [email protected], Fax: +40 25306098, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Pneuri Camioane si Pneuri autobuze
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul beneficiarului: str.Barajului nr.6
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pneuri camioane si Pneuri autobuze
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34352100-0 - Pneuri pentru camioane (Rev.2)
34352200-1-Pneuri pentru autobuze (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
837, 932.28RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 377 Denumirea: Pneuri camioane si autobuze
V.1) Data atribuirii contractului 20.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L.
Adresa postala: STR.MUNCII, NR.1, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610168, Romania, Tel. +40 0721002233/0233237270, Email: [email protected], Fax: +40 0233237270, Adresa internet (URL): www.dinamic92.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 925825.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 650193.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 378 Denumirea: Pneuri camioane si autobuze
V.1) Data atribuirii contractului 15.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADETRANS S.R.L.
Adresa postala: Str. Dragos Voda, nr. 176, Localitatea: Sighetu Marmatiei, Cod postal: 435500, Romania, Tel. 0262-314308, Email: [email protected], Fax: 0262-316950
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 203925.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 159041.18 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 379 Denumirea: Pneuri camioane si autobuze
V.1) Data atribuirii contractului 15.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADETRANS S.R.L.
Adresa postala: Str. Dragos Voda, nr. 176, Localitatea: Sighetu Marmatiei, Cod postal: 435500, Romania, Tel. 0262-314308, Email: [email protected], Fax: 0262-316950
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 38041.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28697.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret total pe lot, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total pe lot cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.-Documentele solicitate prin documenatatia de atribuire sunt obligatorii. Se vor solicita completari si clarificari doar la documentele depuse.-Ofertantul poate uza de prevederile art.11 alin 4 din HG 925/2006Ofertantii incadrati ca I.M.M. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.- Se va prezenta modelul de contract (cap IV), vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale specifice. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat la deschiderea ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior.Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii(ce sunt parte a documentatiei de atribuire).Daca un operator economic considera ca anumite clauze sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati pana la data limita de depunere a ofertelor.Prin urmare clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atata timp cat nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului.Clauzele obligatorii ale contractului pot fi de asemenea amendate in oferta depusa de ofertant, iar amendamentele negociaza de autoritatea contractantaprin conciliere in situatia in care ofertantul care a depus amendamentele este declarat castigator in atribuirea contractului.Clauzele specifice ale contractului pot fi negociate/modificate la solicitarea ofertantului cu acceptul autoritatii contractante daca propunerile sunt justificate sau in conformitate cu anumite obligatii prevazute de legislatia in vigoare si daca nu sunt dezavantajoase autoritatii contractante si inainte de luarea hotararii privind atribuirea contractului de achizitie publica.Daca autoritatea contractanta nu este de acord cu aceste modificari, va comunica acest fapt ofertantului, iar daca acesta isi mentine pozitia, in conformitate cu prevederile art.36, alin.2, literele a si b din HG 925/2006 actualizata, oferta va fi considerata neconforma.La luarea hotararii privind atribuirea contractului, se va considera faptul ca aceste clauze contractuale sunt studiate, analizate si acceptate de catre ambele parti contractuale.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures- sectia comerciala
Adresa postala: str. Justitiei nr.1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265262010, Fax: +40 265311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA - STTMTg MuresBiroul Juridic
Adresa postala: str. Barajului, nr.6, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540191, Romania, Tel. +40 265250501, Fax: +40 265306098
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 13:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer