Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pod si aparari de maluri pe DJ 178A, km 14+500, comuna Todiresti, obiectiv afectat de calamitatile din iulie 2008


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.087.434 RON

Castigatorul Licitatiei: SC COMINCO SA BUCURESTI
Anunt de atribuire numarul 47923/18.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Punct(e) de contact: Catalina Micsunica Andronache, Tel.0230210148, interior 206, Email: [email protected], Fax: 0230521536
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Pod si aparari de maluri pe DJ 178A, km 14+500, comuna Todiresti, obiectiv afectat de calamitatile din iulie 2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: DJ 178A, km 14+500, comuna Todiresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pod si aparari de maluri pe DJ 178A, km 14+500, comuna Todiresti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221119-9 - Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 087, 434.02RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5150/30.09.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2254/5678 Denumirea: contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMINCO SA BUCURESTI
Adresa postala: str. B-dul Magheru, nr.31, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 077005, Romania, Tel.0213165533, Fax: 0213165533
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2100840.33 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2087434.02 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(*4)0213104642, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Suceava, sectia Comercialade contencios administrativ si fiscala
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr.62, Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.(+4)0230216321
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava
Adresa postala: Stefan cel Mare, nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Tel.0230210148, int.206
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.11.2008 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer