Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Precolectare, colectare si transport a deseurilor solide in comuna Pirjol


Concesionare numarul 724/18.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Parjol (Consiliul Local Parjol, jud. Bacau)
Adresa postala: COMUNA PARJOL, Localitatea: Parjol, Cod postal: 607430, Romania, Punct(e) de contact: VIORICA BOCANCEA, Tel.0234/384016, Email: [email protected], Fax: 0234/384024
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Precolectare, colectare si transport a deseurilor solide in comuna Pirjol
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Pirjol
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Precolectare, colectare si transport a deseurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si celor cu regim special, preselectarea, organizarea reciclarii deseurilor si valorificarea deseurilor refolosibile
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90500000-2-Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Cantitatea de deseuri colectate de la gospodariile comunei Pirjol
Valoarea estimata fara TVA: 2, 300, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181/OUG nr 34/2006, Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile la bugetul de stat si bugetul local, Certificat constatator emis de ORC, Certificat de inregistrare emis de ORC.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale; Bilant contabil la data de 31.12.2005; 31.12.2006; 31.12.2007.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani; Fisa/fisele de informatii privind experienta similara; Declaratia privind dotarile cu echipamente, alte mijloace fixe strict necesare pentru indeplinirea obligatiilor contractuale; Declaratie privind asigurarea personalului de specialitate; Licenta ANRSCUP pentru serviciile de salubritate
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Nivelul tarifelor; Nivelul redeventei; Nivelul calitativ, tehnic si functional al solutiilor tehnice propuse.
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 23.04.2009 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Consiliul Local al comunei Pirjol
Adresa postala: Str Principala Nr 122, Localitatea: Pirjol, Cod postal: 607430, Romania, Tel.0234-384016, Email: [email protected], Fax: 0234-384024
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2009 13:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer