Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Precolectarea, colectarea si transport a deseurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si celor cu regim special, precolectarea, organizarea reciclarii deseurilor si valorificarea deseurilor refolosibile


Concesionare numarul 1670/30.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Parjol (Consiliul Local Parjol, jud. Bacau)
Adresa postala:  COMUNA PARJOL, Localitatea:  Parjol, Cod postal:  607430, Romania, Punct(e) de contact:  VIORICA BOCANCEA, Tel. 0234/384016, Email:  [email protected], Fax:  0234/384024
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Precolectarea, colectarea si transport a deseurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si celor cu regim special, precolectarea, organizarea reciclarii deseurilor si valorificarea deseurilor refolosibile
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Pe teritoriul comunei Pirjol, judetul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Precolectarea, colectarea si transport a deseurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si celor cu regim special, precolectarea, organizarea reciclarii deseurilor si valorificarea deseurilor refolosibile
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90500000-2-Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Serviciile se vor presta unui numar de 6640 locuitori, ceea ce reprezinta :2649 gospodaroo, 18 institutii publice, 60 agenti economici si 7 unitati scolare
Valoarea estimata fara TVA: 422, 240 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentelor de calificare, in original, din care sa rezulte obiectul de activitate, Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, - Se solicita bilantul contabil la data de :30.12.2007; 30.12.2008; 30.12.2009.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3ani, copii contracte si recomandari din parteabeneficiarilor pentru serviciile prestate care sa ateste ca acestea s-au realizat conform normelor profesionale in domeniu.Autoritatea contractanta solicita prezentarea, ca experienta similara, unui contract a carui valoare sa fie de minimum 400.000 lei
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 23.08.2010 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
Data deschiderii ofertelor 23.08.2010, ora 11.00.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-310461, Email:  [email protected], Fax:  021-310642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  str Stefan cel Mare nr 4, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600356, Romania, Tel. 0234-513296, Email:  [email protected], Fax:  0234-514275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii si impotriva oricarui act al autoritatii contractante in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Comuna Pirjol
Adresa postala:  Pirjol, jud Bacau, Localitatea:  Pirjol, Cod postal:  607430, Romania, Tel. Telefon: 0234-384016, Email:  [email protected], Fax:  0234-384024
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2010 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer