Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PREGATIREA, FURNIZAREA SI TRANSPORTUL HRANEI CALDE PENTRU MASA DE PRANZ LA ELEVI


Anunt de participare numarul 111021/08.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SCOALA SPECIALA DEJ
Adresa postala:  DEJ, Localitatea:  Dej, Cod postal:  405200, Romania, Punct(e) de contact:  LUCRETIA TERPEA, Tel. 0264-215353, Email:  [email protected], Fax:  0264-215353, Adresa internet (URL):  DEJ, STR.MIRON COSTIN, NR 12, JUD CLUJ
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
EDUCATIE
Activitate (activitati)
Altele: INVATAMANT SPECIAL
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PREGATIREA, FURNIZAREA SI TRANSPORTUL HRANEI CALDE PENTRU MASA DE PRANZ LA ELEVI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: SCOALA SPECIALA DEJ, STR MIRON COSTIN NR 12, JUD CLUJ
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pregatirea, furnizarea si transportul hranei calde, inclusiv paine, pentru masa de pranz pentru 130 elevi, zilnic, pana la ora 12, conform structurii anului scolar 2010-2011.Hrana pregatita va respectanormele calorice conform legislatiei in vigoare. Transportul si furnizarea hranei calde se va face in conditii de siguranta si igeena conform legislatiei in vigoare. Cuantumul alocatiei zilnice de hrana nu se poate modifica numai prin hotarare de guvern sau in hotarare de Consiliu Judetean Cluj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15894210-6 - Mancare pentru scoli (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Numarul de portii va fi in functie de prezenta zilnica a elevilor, exclusiv perioada vacantelor scolare
Valoarea estimata fara TVA: intre 60, 000 si 90, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 05.01.2011 pana la 23.12.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare 1000 lei - garantie de buna executie 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
finantare buget judetean - virarea cv cu op prin trezorerie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
alte forme jurudice
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
certificat de atestare fiscala, certificat constatator si anexa la certificatul de inregistrare, autorizare - avizare sanitara si sanitar veterinara si autorizatie transport hrana calda, cont bancar deschis la trezorerie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra de afaceri in ultimii 3 ani( 2007, 2008, 2009) 50.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- personal calificat in domeniu, dotare bloc alimentar conf. legislatiesi autorizatie de functionare pe anul 2010, mijloace de transport speciale transport hrana, autorizate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.11.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.11.2010 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 09.12.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.12.2010 12:00
Locul: SCOALA SPECIALA DEJ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2010 15:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer