Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - prestare de servicii auto (operatiuni specifice de intretinere, reparatii, inspectii tehnice periodice) pentru un numar de 342 de autovehicule


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.145 RON

Castigatorul Licitatiei: EUROPARTS SERVICES S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138128/12.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132659
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
GARDA FINANCIARA-COMISARIAT GENERAL
Adresa postala: Piata Alba Iulia nr.6 Bloc I 5 tronson 1 si 2, parter+mezanin, sector 3 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: GACHI GHEORGHE, Tel. +40 213165761, Email: [email protected], Fax: +40 213165762, Adresa internet (URL): www.gardafinanciara.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
prestare de servicii auto (operatiuni specifice de intretinere, reparatii, inspectii tehnice periodice) pentru un numar de 342 de autovehicule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: FIECARE RESEDINTA DE JUDET PENTRU SECTIILE TERITORIALE ALE GARZII FINANCIARE, PRECUM SI MUN. BUCURESTI PENTRU SECTIA BUCURESTI SI SECTIA ILFOV PRECUM SI COMISARIATUL GENERAL AL GARZII FINANCIARE
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
prestare de servicii auto (operatiuni specifice de intretinere, reparatii, inspectii tehnice periodice) pentru un numar de 342 de autovehicule, servicii executate in atelierele specializate ale prestatorilor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
71631200-2-Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 145RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S156-261022din16.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROPARTS SERVICES S.R.L.
Adresa postala: b-dul Aurel Vlaicu, nr.144 (hala reparatii auto, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900552, Romania, Tel. 0722215857, Email: [email protected], Fax: 0241878636
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 58064.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58064.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AUTO GROUP SRL
Adresa postala: CALEA CARANSEBESULUI, NR. 21, Localitatea: Resita, Cod postal: 327171, Romania, Tel. 0255228308, Email: [email protected], Fax: 0255228308
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5645.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5645.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BEDA IMPEX S.R.L.
Adresa postala: B-dul Eroilor, nr.26, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130022, Romania, Tel. +40 0245213143, Email: [email protected], Fax: +40 0245220707
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16129.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16129.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOMOTOR S.R.L.
Adresa postala: CALEA BUCURESTI NR.112 BIS, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200438, Romania, Tel. 0251/438934/437246, Email: [email protected], Fax: 0251/438934, Adresa internet (URL): WWW.AUTOMOTORSA.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41129.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41129.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IRMEX S.A.
Adresa postala: SOS. RM. SARAT , NR.74, Localitatea: Braila, Cod postal: 810506, Romania, Tel. 0722/623.201, Email: [email protected] , [email protected] , [email protected], Fax: 0239/613.493
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12093.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12093.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
18
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MAGMA COM
Adresa postala: STR. UNIRII NR.116, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210146, Romania, Tel. +40 253227272, Email: [email protected], Fax: +40 253227272
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14920.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14920.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
20
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVICE AUTOMOBILE SA
Adresa postala: B-DUL 22 DECEMBRIE NR.259-261, Localitatea: Deva, Cod postal: 330161, Romania, Tel. 0040254225840, Email: [email protected], Fax: 0040254225841
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16129.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16129.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
22
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVICE AUTO SERUS S.R.L.
Adresa postala: B-dul TIMISOARA, Nr.60E, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061333, Romania, Tel. +40 0124440805, Email: [email protected], Fax: +40 0124440804, Adresa internet (URL): www.serus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14798.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14798.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
25
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURO HOUSE NM S.R.L.
Adresa postala: Str.Victoriei, Nr.81, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430071, Romania, Tel. +40-722-747056, Email: [email protected], Fax: +40-262-218232
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10806.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10806.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
26
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MONDO TRADE S.R.L.
Adresa postala: STR. Gheorghe Doja nr. 225, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540228, Romania, Tel. +40 265253444, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 265253047, Adresa internet (URL): www.mondotrade.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27419.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27419.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
27
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AUTOBRASOVIA SERV SRL
Adresa postala: str. Decebal nr.69, Bl. C1, ap.23, Piatra Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610040, Romania, Tel. 0722500259, Email: [email protected], Fax: 0233237985
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9677.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9677.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
29
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELTA PLUS TRADING S.R.L.
Adresa postala: Autostrada Pitesti-Bucuresti km 3+750, DN65B, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110185, Romania, Tel. 0248-615172-19s 0744-626422, Email: [email protected], Fax: 0248-615174
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5693.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5693.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPRINTER AUTO SRL
Adresa postala: Simnicu de Sus str. cocorului nr 16, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200245, Romania, Tel. +40 0251468190, Email: [email protected], Fax: +40 0251468190
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24193.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24193.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
30
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVICE AUTO SERUS S.R.L.
Adresa postala: B-dul TIMISOARA, Nr.60E, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061333, Romania, Tel. +40 0124440805, Email: [email protected], Fax: +40 0124440804, Adresa internet (URL): www.serus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32258.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32258.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
31
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fetcom S.R.L.
Adresa postala: Str. Calea Unirii nr. 46, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720165, Romania, Tel. +40230517034, Email: [email protected], Fax: +40230517034, Adresa internet (URL): www.fetcom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22266.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22266.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
35
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IATSA SA
Adresa postala: STR. NARCISELOR, NR. 5, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600309, Romania, Tel. 0234575875, Email: [email protected], Fax: 0234575875
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17742.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17742.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VICO STAR SRL
Adresa postala: Barajului 38, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240266, Romania, Tel. +40 764452707, Email: [email protected], Fax: +40 250820202
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18145.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18145.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
40
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTO SIMA BEYER IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: CALEA MUNTENIEI, NR.11, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620172, Romania, Tel. 0237 231 000, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0237 231 084, Adresa internet (URL): www.simabeyer.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14516.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14516.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
41
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVICE AUTO SERUS S.R.L.
Adresa postala: B-dul TIMISOARA, Nr.60E, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061333, Romania, Tel. +40 0124440805, Email: [email protected], Fax: +40 0124440804, Adresa internet (URL): www.serus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 76210.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 76210.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
42
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVICE AUTO SERUS S.R.L.
Adresa postala: B-dul TIMISOARA, Nr.60E, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061333, Romania, Tel. +40 0124440805, Email: [email protected], Fax: +40 0124440804, Adresa internet (URL): www.serus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 102822.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 102822.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
43
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOMOBILE SERVICE SRL
Adresa postala: Calea Moldovei nr.22, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420096, Romania, Tel. +40 263207010, Email: [email protected], Fax: +40 263207050
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26613.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26613.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
XANDOR GRUP S.R.L.
Adresa postala: str.MANOLESTI DEAL, nr. 33, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710045, Romania, Tel. 0231514202, Email: [email protected], Fax: 0231534740
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14516.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14516.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 123562 Denumirea: Acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 28
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IRMEX S.A.
Adresa postala: SOS. RM. SARAT , NR.74, Localitatea: Braila, Cod postal: 810506, Romania, Tel. 0722/623.201, Email: [email protected] , [email protected] , [email protected], Fax: 0239/613.493
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8145.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8145.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au preturile egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora, pana cand se va face departajarea.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic si contencios
Adresa postala: piata alba iulia nr 6, bl. I 5, sector 3, ,Localitatea: bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 213165760, Fax: +40 213165762, Adresa internet (URL): www.gardafinanciara.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2013 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer