Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestare de servicii de asigurare de raspundere civila auto


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
66.149 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Asigurare Reasigurare Astra SA
Anunt de atribuire numarul 26397/21.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22098
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMINA S.A.
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Punct(e) de contact: MINCA LILIANA, Tel.021.336.34.40/215, Email: [email protected], Fax: 021.406.77.82, Adresa internet (URL): www.loto.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestare de servicii de asigurare de raspundere civila auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: nu este cazul
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestare de servicii de asigurare de raspundere civila auto pentru autovehiculele apartinand parcului auto C.N. "Loteria Romana" S.A.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66337100-2 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
66, 149RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
80/2.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 97AP Denumirea: Servicii de asigurare RCA a autoturismelor aflate in proprietatea C.N. "Loteria Romana" SA
V.1) Data atribuirii contractului 12/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Asigurare Reasigurare Astra SA
Adresa postala: Str. Nerva Traian Nr. 3 Bl. M101 Et. 10 Sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 71291, Romania, Tel.021/318.8080, Email: [email protected], Fax: 021/318.8074, Adresa internet (URL): www.astrasig.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 160000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66149.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei Nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.5180, Fax: 021/319.5183, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos Nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.4641, Email: [email protected], Fax: 021/310.4642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la comunicare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii din cadrul C.N. "Loteria Romana" SA
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea Nr.20 Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Tel.021/4067700, Email: [email protected], Fax: 021/4067782, Adresa internet (URL): www.loto.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2008 10:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer