Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestare inspectii service si reparatii curente pentru autovehicule marca Dacia-Renault


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.920.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SERVICE AUTO SERUS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143870/28.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Unitatea Militara 0991 Bucuresti
Adresa postala: str. Emanoil Porumbaru nr. 35-37, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011422, Romania, Punct(e) de contact: MIREL STANESCU, Tel. +40 2225007, Email: [email protected], Fax: +40 2225007
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestare inspectii service si reparatii curente pentru autovehicule marca Dacia-Renault
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti sau judetul Ilfov
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare inspectii service si reparatii curente pentru autovehicule marca Dacia-Renault
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 920, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S168-291797din30.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12 Denumirea: Prestare inspectii service si reparatii curente pentru autovehicule marca Dacia-Renault
V.1) Data atribuirii contractului 04.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVICE AUTO SERUS S.R.L.
Adresa postala: B-dul TIMISOARA, Nr.60E, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061333, Romania, Tel. +40 0124440805, Email: [email protected], Fax: +40 0124440804, Adresa internet (URL): www.serus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4920000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4920000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104642, Fax: +40 218900745
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel. +40 213195181, Fax: +40 213195181
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: Str. Emanoil Porumbaru, nr.35-37, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011422, Romania, Tel. +40 212225007, Fax: +40 212225007
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer