Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestarea serviciului de paza


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
527.436 RON

Castigatorul Licitatiei: PRUDENT S.A.
Anunt de atribuire numarul 42013/31.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 46556
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 01784
Adresa postala: STR. T. VLADIMIRESCU, NR.47, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240048, Romania, Punct(e) de contact: ION POPESCU, Tel.0250739601, Email: [email protected], Fax: 0250735673
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestareaserviciului de paza
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: La locatiile autoritatii contractante din localitatea Rm.Vilcea: str.Tudor Vladimirescu nr. 31 si str.Stirbei Voda nr.149
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de paza la U.M.01784 Rm. Vilcea, pentru cele doua locatii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
75000000-6 - Servicii de administratie publica, de aparare si de asigurari sociale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
527, 436RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A/S303 Denumirea: prestarea serviciului de paza
V.1) Data atribuirii contractului 4/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRUDENT S.A.
Adresa postala: Str. Carol I, nr. 17, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240591, Romania, Tel.0040250739966, Email: [email protected], Fax: 0040250739966
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 535080.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 527436.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 8
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Compartimentul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr.31, Localitatea: Rm. Vilcea, Cod postal: 240048, Romania, Tel.0250739601, Fax: 0250735673
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr.31, Localitatea: Rm. Vilcea, Cod postal: 240048, Romania, Tel.0250739601, Fax: 0250735673
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2008 13:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer