Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestarea serviciilor de deszapezire bazate pe criterii de performanta legata de conditiile meteorologice pe drumurile din administrarea SDN Craiova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.755.568 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TEHNOLOGICA RADION SRL
Anunt de atribuire numarul 99307/11.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  Calea Severinului, nr.17, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200768, Romania, Punct(e) de contact:  DEPART. ACHIZ. PUBLICE, Tel. 0251/408735, In atentia:  EC. NEDELCU DELIA, Email:  [email protected], Fax:  0251/482231, Adresa internet (URL):  www.drdpcv.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestarea serviciilor de deszapezire bazate pe criterii de performanta legata de conditiile meteorologice pe drumurile din administrarea SDN Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: drumurile din administrarea SDN Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de deszapezire bazate pe criterii de performanta legata de conditiile meteorologice pe drumurile din administrarea SDN Craiova
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 755, 567.43RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 799 Denumirea: Prest serv de desz bazate pe criterii de perf legata de cond meteo pe DN-urile din admin SDN Craiova
V.1) Data atribuirii contractului 12/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TEHNOLOGICA RADION SRL
Adresa postala:  Str. Dambovita, nr.59-61, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060843, Romania, Tel. 0372/118.330, Fax:  0372/118.330
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7193280.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2755567.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj - Sectia Comerciala
Adresa postala:  Str. Brestei, nr.12, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200420, Romania, Tel. 0251/418.612, Email:  [email protected], Fax:  0251/419.851, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=63
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic din cadrul DRDP CRAIOVA
Adresa postala:  Str. Calea Severinului, nr.17, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200768, Romania, Tel. 0251/408768, Email:  [email protected], Fax:  0251/482231, Adresa internet (URL):  www.drdpcv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2011 12:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer