Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PRESTAREA SERVICIILOR DE EXPLOATARE, INTRETINERE SI ADMINISTRARE ASUPRA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE AFERENTE OBIECTIVULUI EXTINDERE PLECARI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.798.400 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VEOLIA APA SERVICII SRL - LIDER DE ASOCIERE
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 138620/25.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Punct(e) de contact: Oana Cornila, Tel. +40 212013534, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212041976, Adresa internet (URL): www.bucharestairports.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PRESTAREA SERVICIILOR DE EXPLOATARE, INTRETINERE SI ADMINISTRARE ASUPRA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE AFERENTE OBIECTIVULUI EXTINDERE PLECARI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI S.A.
CALEA BUCURESTILOR NR.224 E, OTOPENI, JUD. ILFOV, ROMANIA
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PRESTAREA SERVICIILOR DE EXPLOATARE, INTRETINERE SI ADMINISTRARE ASUPRA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE AFERENTE OBIECTIVULUI EXTINDERE PLECARI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50500000-0 - Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal si a masinilor (Rev.2)
65100000-4-Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)
76450000-2-Servicii de gestionare a puturilor (Rev.2)
90460000-9-Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)
90470000-2-Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 798, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 117/C Denumirea: PRESTAREA SERVICIILOR DE EXPLOATARE, INTRETINERE SI ADMINISTRARE ASUPRA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZ
V.1) Data atribuirii contractului 23.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCVEOLIA APA SERVICII SRL- LIDER DE ASOCIERE
Adresa postala: BUCURESTI, STRADA PROFESORILOR NR. 2, SECTOR 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 040156, Romania, Tel. +40 213123556, Fax: +40213350515
SC APA NOVA PLOIESTI SRL
Adresa postala: PLOIESTI, STRADA BOBALNA NR. 10, JUDETUL PRAHOVA, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100326, Romania, Tel. +40244407600, Fax: +40244591560
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2971220.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2798400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2013 09:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer