Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PRESTAREA SERVICIILOR DE PROMOVARE A BRANDULUI TURISTIC CETATEA MEDIEVALA BISTRITA PRIN METODE SPECIFICE DE MARKETING AFERENTE PROIECTULUI PROMOVAREA TURISTICA A CETATII MEDIEVALE BISTRITA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
512.218 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TOURMONT KING SRL
Anunt de atribuire numarul 123891/06.09.2011
Informatii anunt de participare asociat 114442
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Bistrita
Adresa postala:  p-ta Centrala nr. 6, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  420040, Romania, Punct(e) de contact:  Bistrita, Piata Centrala nr.1, Tel. 0263-237323, 0263-223923, In atentia:  Grecu Elena, Email:  [email protected], Fax:  0263-237323, 0263-224706, Adresa internet (URL):  http: //www.primariabistrita.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PRESTAREA SERVICIILOR DE PROMOVARE A BRANDULUI TURISTIC CETATEA MEDIEVALA BISTRITA PRIN METODE SPECIFICE DE MARKETING AFERENTE PROIECTULUI PROMOVAREA TURISTICA A CETATII MEDIEVALE BISTRITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Municipiul Bistrita
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PRESTAREA SERVICIILOR DE PROMOVARE A BRANDULUI TURISTIC CETATEA MEDIEVALA BISTRITA PRIN METODE SPECIFICE DE MARKETING AFERENTE PROIECTULUI PROMOVAREA TURISTICA A CETATII MEDIEVALE BISTRITA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
512, 218.15RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S119-196629din23.06.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 62/L/63011 Denumirea: PRESTAREA SERVICIILOR DE PROMOVARE A BRANDULUI TURISTIC CETATEA MEDIEVALA BISTRITA
V.1) Data atribuirii contractului 8/24/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TOURMONT KING SRL
Adresa postala:  str.Decebal bl.29, sc.A, ap.6, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  420070, Romania, Tel. 0263237223, Fax:  0263295972
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 585500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 512218.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Regional 2007-2013.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD
Adresa postala:  str. Alba Iulia nr. 1, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  420178, Romania, Tel. 0263/213528, Fax:  0263/231509
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic contencios din cadrul Primariei Municipiului Bistrita
Adresa postala:  Piata Centrala nr.6, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  420009, Romania, Tel. 0263/232209, Fax:  0263/231046
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2011 10:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer