Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestarea serviciului de paza si interventie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
52.228 RON

Castigatorul Licitatiei: PRUDENT S.A.
Anunt de atribuire numarul 12346/27.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 17294
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 01784
Adresa postala: STR. T. VLADIMIRESCU, NR.47, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240048, Romania, Punct(e) de contact: ION POPESCU, Tel.0250739601, Email: [email protected], Fax: 0250735673
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestarea serviciului de paza si interventie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: UM 01784 Rm. Vilcea, la locatiile din : str. Stirbei Voda nr. 49 Rm Vilcea si str. Tudor Vladimirescu nr.31 Rm. Vilcea
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
serviciul de paza si interventie la UM 01784 Rm. Vilcea, pentru cele doua locatii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74613000-9 - Servicii de paza (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
52, 228RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A/S627
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1- A/S 627 Denumirea: CONTRACT DE PESTAREA SERVICIULUI DE PAZA SI INTERVENTIE
V.1) Data atribuirii contractului 11/1/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRUDENT S.A.
Adresa postala: Str. Carol I, nr. 17, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240591, Romania, Tel.0040250739966, Email: [email protected], Fax: 0040250739966
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 326399.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52228.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel.0213199538, Fax: 0213199538, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al unitatii militare 01784 Rm Vilcea
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu nr. 31, Localitatea: Rm. Vilcea, Cod postal: 240048, Romania, Tel.0250739601, Email: [email protected], Fax: 0250735673
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2007 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer