Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii de proiectare in vederea consolidarii si reamenajarii pavilionului administrativ


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
62.059 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PROIECT BUCURESTI S.A.
Anunt de atribuire numarul 2902/11.04.2007
Informatii anunt de participare asociat 736
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1
Adresa postala: BULEVARDUL POLIGRAFIEI NR 4 SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Punct(e) de contact: AURELIAN IOAN, Tel.021 3193250;021 3193251, In atentia: Raboj Ionela, Email: [email protected], Fax: 021 3193252
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administrare fond imobiliar
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii de proiectare in vederea consolidarii si reamenajarii pavilionuluiadministrativ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE FILANTROPIABd. Ion Mihalache nr.11, Sector 1, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii de proiectare fazele: Expertiza Tehnica, Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic si Detalii de Executie in vederea consolidarii si reamenajarii pavilionului administrativ din cadrul Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Filantropia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
62, 059RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3085 IC Denumirea: servicii de proiectare - consolidare si reamenajare "pavilion administrativ"
V.1) Data atribuirii contractului 4/5/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PROIECT BUCURESTI S.A.
Adresa postala: STR. VASILE ALECSANDRI NR.4, SECTOR 1, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010638, Romania, Tel.318 53 20, Fax: 312 95 04
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 62059.00/82767.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319 51 83
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/1318090, Fax: 021/3118095, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
A.F.I.U.S.P. Biroul Juridic
Adresa postala: Bd. Poligrafiei nr.4 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Tel.319 32 51; 319 32 50;, Fax: 319 32 52
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2007 15:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer