Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical ? grupa A


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
56.297 RON

Castigatorul Licitatiei: ELMED S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147967/14.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144311
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES
Adresa postala: P-ta BERNADY GYORGY NR. 6, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA SANDOR, Tel. +40 365882554, Email: [email protected], Fax: +40 265230002, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical ? grupa A
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sectiile Spitalului Clinic Judetean Mures - conform locului de prestari servicii indicat in formularul de
comanda(mentionate si in Caietul de sarcini)
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medica - gr. A -30 loturi- descriere in sectiunea LOTURI si in CAIETUL DE SARCINI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
56, 296.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11609/01.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: AC-2 Denumirea: Acord cadru prestari servicii de reparare si intretinere a echipamentului medical
V.1) Data atribuirii contractului 06.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELMED S.R.L.
Adresa postala: str. Ion Slavici, nr.3, ap.11, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430111, Romania, Tel. 0262 276732; 0262276733, Email: [email protected], Fax: 0262 276745; 0262276733
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3840.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3264.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: AC-1 Denumirea: Acord cadru prestari servicii de reparare si intretinere a echipamentului medical
V.1) Data atribuirii contractului 06.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DRAGER MEDICAL ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str.Nisipari nr.14B-16, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014125, Romania, Tel. 233 10 60, Email: [email protected], Fax: 233 11 30
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51648.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53032.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Au fost anulate: - loturile 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 23-cf.art.209 al.1 lit.a din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
-Loturile 8, 9, 10, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30- cf.art.209 al.1 lit.b din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures
Adresa postala: Str.Justitiei , nr.1, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540069, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES-Compartimentul Contencios
Adresa postala: str. Bernady Gyorgy nr. 6, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540061, Romania, Tel. +40 365882576, Email: [email protected], Fax: +40 265230002
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2014 10:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer