Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii de spalatorie, calcatorie si curatatorie uscata a lenjeriei si a altor articole


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
112.854 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. IMAGE SERVICE PRODCOM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 126308/20.09.2011
Informatii anunt de participare asociat 115360
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01495 Cincu
Adresa postala:  str.Principala nr.1, Localitatea:  Cincu, Cod postal:  507045, Romania, Punct(e) de contact:  Dascalu-Suteu Claudiu, Tel. 0268244104, Email:  [email protected], Fax:  0268244020, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii de spalatorie, calcatorie si curatatorie uscata a lenjeriei si a altor articole
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: La sediul operatorului economic
Codul NUTS: RO - ROMANIA
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor legate de spalatul si calcatul lenjeriei de pat, a prosoapelor, si a altor materiale si curatul chimic al paturilor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
98315000-4-Servicii de calcatorie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
112, 854.16RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A-2089/13.07.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-2520 Denumirea: Acord cadru de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 8/31/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. IMAGE SERVICE PRODCOM S.R.L.
Adresa postala:  Str. Baicului nr. 82, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021784, Romania, Tel. 0212523302, Fax:  0212523303
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 112854.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documetatia de atribuire se publica in SEAP cu anuntul de participare asigurand accesul direct si neingradit al tuturor operatorilor economici interesati
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Brasov-Sectia Comerciala
Adresa postala:  B-dul 15 Noiembrie nr. 45, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500097, Romania, Tel. 0268/419615 - centrala, Email:  [email protected], Fax:  0268/418054
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 01495 Cincu
Adresa postala:  Unitatea Militara 01495 CincuAdresa postala: str Principala nr 1, Localitatea:  Cincu, Cod postal:  507045, Romania, Tel. 0268244104, Email:  [email protected], Fax:  0268244020
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2011 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer