Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
657.345 RON

Castigatorul Licitatiei: SC LIV CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 28182/22.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 27957
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: DIRECTIA SILVICA SUCEAVA, Bld. 1 Mai Nr. 6, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720224, Romania, Punct(e) de contact: ing. Trandafir Gheorghe, Tel.0230 217 685, Email: [email protected], Fax: 0230 521 783, Adresa internet (URL): www.silvasv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Ocoalele silvice din cadrul Directiei Silvice Suceava
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Exploatarea masei lemnoase pe picior prin prestarea serviciilor de catre agenti economici specializati si atestati, de Comisia Nationala de Atestare privind exploatarile forestiere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77211100-3 - Servicii de exploatare forestiera (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
657, 344.47RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33162 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 11/19/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIV CONSTRUCT SRL
Adresa postala: MINASTIREA HUMORULUI STR.STEFAN CEL MARE NR.3 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MINASTIREA HUMORULUI, Cod postal: 727355, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7837.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 33162 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 11/19/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIV CONSTRUCT SRL
Adresa postala: MINASTIREA HUMORULUI STR.STEFAN CEL MARE NR.3 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MINASTIREA HUMORULUI, Cod postal: 727355, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26368.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26350.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28874 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/1/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRO PAULA SRL
Adresa postala: CIRLIBABA -TIBAUNR.55 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: CIRLIBABA -TIBAU, Cod postal: 727114, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40351.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40340.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28874 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/1/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRO PAULA SRL
Adresa postala: CIRLIBABA -TIBAUNR.55 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: CIRLIBABA -TIBAU, Cod postal: 727114, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7384.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7380.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29171 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRO PAULA SRL
Adresa postala: CIRLIBABA -TIBAUNR.55 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: CIRLIBABA -TIBAU, Cod postal: 727114, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 75313.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75310.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29172 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SCOROPAN SRL
Adresa postala: BORSA, GRUIU LUI DAN, NR.17 JUDETUL MARAMURES, Localitatea: BORSA, Cod postal: 435200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52365.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 51000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29172 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SCOROPAN SRL
Adresa postala: BORSA, GRUIU LUI DAN, NR.17 JUDETUL MARAMURES, Localitatea: BORSA, Cod postal: 435200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39312.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29172 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BRADFOR SRL
Adresa postala: GURA HUMORULUI, STR.ANA IPATESCU NR.2 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: GURA HUMORULUI, Cod postal: 725300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13365.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28726 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BRADFOR SRL
Adresa postala: GURA HUMORULUI, STR.ANA IPATESCU NR.2 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: GURA HUMORULUI, Cod postal: 725300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10740.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28727 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELMAX SERVOCOMEX SRL
Adresa postala: SUCEAVA, STR.CUZA VODA NR.70B JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720107, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8195.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28728 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LORIFOREST SRL
Adresa postala: G.HUMOR, STR.M.KOGALNICEANU NR.5 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: G.HUMOR, Cod postal: 725300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7620.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28728 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LORIFOREST SRL
Adresa postala: G.HUMOR, STR.M.KOGALNICEANU NR.5 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: G.HUMOR, Cod postal: 725300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13440.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28728 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LORIFOREST SRL
Adresa postala: G.HUMOR, STR.M.KOGALNICEANU NR.5 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: G.HUMOR, Cod postal: 725300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5785.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28722 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALSILEX SRL
Adresa postala: SATU MARE-TIBENINR.328 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: SATU MARE-TIBENI, Cod postal: 727481, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51030.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49896.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28721 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CUMAR COM SRL
Adresa postala: MARGINEANR.887A JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MARGINEA, Cod postal: 727345, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7353.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7267.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29076 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CATUNUL BRAD SRL
Adresa postala: SLATINANR.541A JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 727490, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 33792.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29074 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LA BOICU SERVICE SRL
Adresa postala: MALININR.277 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MALINI, Cod postal: 727353, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32027.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32020.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29074 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LA BOICU SERVICE SRL
Adresa postala: MALININR.277 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MALINI, Cod postal: 727353, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28712.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29075 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC STRUGURELUL SRL
Adresa postala: MALINIJUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MALINI, Cod postal: 727350, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31258.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31250.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29076 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CATUNUL BRAD SRL
Adresa postala: SLATINANR.541A JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 727490, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31940.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29076 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CATUNUL BRAD SRL
Adresa postala: SLATINANR.541A JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 727490, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22890.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28723 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DEVERCOM SRL
Adresa postala: FALTICENI STR.ANA IPATESCUNR.297 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: FALTICENI, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6384.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5880.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28723 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DEVERCOM SRL
Adresa postala: FALTICENI STR.ANA IPATESCUNR.297 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: FALTICENI, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6987.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6485.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28723 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DEVERCOM SRL
Adresa postala: FALTICENI STR.ANA IPATESCUNR.297 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: FALTICENI, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8003.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28724 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MITROTRANS SRL
Adresa postala: RISCA SLATIOARANR.235 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: RISCA SLATIOARA, Cod postal: 727469, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6880.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29001 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SAMYX FOREST SRL
Adresa postala: CALAFINDESTI, NR.324 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: CALAFINDESTI, Cod postal: 727105, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5040.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29001 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SAMYX FOREST SRL
Adresa postala: CALAFINDESTI, NR.324 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: CALAFINDESTI, Cod postal: 727105, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1760.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29001 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SAMYX FOREST SRL
Adresa postala: CALAFINDESTI, NR.324 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: CALAFINDESTI, Cod postal: 727105, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10120.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9999.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29001 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SAMYX FOREST SRL
Adresa postala: CALAFINDESTI, NR.324 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: CALAFINDESTI, Cod postal: 727105, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21560.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29091 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SAMYX FOREST SRL
Adresa postala: CALAFINDESTI, NR.324 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: CALAFINDESTI, Cod postal: 727105, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2689.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29169 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EXFOR BUCOVINA SRL
Adresa postala: ZVORISTEA, NR.321 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: ZVORISTEA, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 377.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 349.57 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29169 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EXFOR BUCOVINA SRL
Adresa postala: ZVORISTEA, NR.321 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: ZVORISTEA, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2560.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2384.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29169 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EXFOR BUCOVINA SRL
Adresa postala: ZVORISTEA, NR.321 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: ZVORISTEA, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7980.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7467.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29169 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EXFOR BUCOVINA SRL
Adresa postala: ZVORISTEA, NR.321 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: ZVORISTEA, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2492.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2384.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29169 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EXFOR BUCOVINA SRL
Adresa postala: ZVORISTEA, NR.321 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: ZVORISTEA, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12369.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11124.12 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29169 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EXFOR BUCOVINA SRL
Adresa postala: ZVORISTEA, NR.321 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: ZVORISTEA, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 868.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 830.49 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29090 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EXFOR BUCOVINA SRL
Adresa postala: ZVORISTEA, NR.321 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: ZVORISTEA, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1189.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1085.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29214 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EXFOR BUCOVINA SRL
Adresa postala: ZVORISTEA, NR.321 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: ZVORISTEA, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1815.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1539.99 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29214 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EXFOR BUCOVINA SRL
Adresa postala: ZVORISTEA, NR.321 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: ZVORISTEA, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2752.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2451.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29214 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EXFOR BUCOVINA SRL
Adresa postala: ZVORISTEA, NR.321 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: ZVORISTEA, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 750.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 686.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29214 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EXFOR BUCOVINA SRL
Adresa postala: ZVORISTEA, NR.321 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: ZVORISTEA, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1950.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1781.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29092 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VARHOST SRL
Adresa postala: PATRAUTI, NR.182 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: PATRAUTI, Cod postal: 727420, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9310.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29215 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LUCALINA SRL
Adresa postala: SERBAUTI-CALINESTINR.160 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: SERBAUTI-CALINESTI, Cod postal: 727108, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1470.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1274.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29215 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LUCALINA SRL
Adresa postala: SERBAUTI-CALINESTINR.160 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: SERBAUTI-CALINESTI, Cod postal: 727108, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1350.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1170.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29215 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LUCALINA SRL
Adresa postala: SERBAUTI-CALINESTINR.160 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: SERBAUTI-CALINESTI, Cod postal: 727108, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4410.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3150.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29216 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELMAX SERVOCOMEX SRL
Adresa postala: SUCEAVA, STR.CUZA VODA NR.70B JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720107, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3729.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3050.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29216 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 10/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELMAX SERVOCOMEX SRL
Adresa postala: SUCEAVA, STR.CUZA VODA NR.70B JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720107, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1830.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1640.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel Suceava
Adresa postala: Suceava, str. Stefan cel Mare, nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720053, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr. 6, sect 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Suceava - Oficiul Juridic
Adresa postala: bd. 1 MAI, nr. 6, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Tel.0230 217685, Fax: 0230 521783
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2008 17:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer