Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.912.866 RON

Castigatorul Licitatiei: SC.FOREXPORT SRL
Anunt de atribuire numarul 20586/20.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 27718
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE IONUT ZLOTA, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: OCOALELE SILVICE DIN CADRUL DS. SUCEAVA
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Exploatarea masei lemnoase pe picior prin prestarea serviciilor de catre agenti economici specializati si atestati, de Comisia Nationala de Atestare privind exploatarile forestiere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77211100-3 - Servicii de exploatare forestiera (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 912, 865.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23872 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.FOREXPORT SRL
Adresa postala: BORCA-SOCI JUDETUL NEAMT, Localitatea: BORCA-SOCI, Cod postal: 617076, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 57277.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57277.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23526 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.PIETRELE ROSII SRL
Adresa postala: DORNA CANDRENI-POIANA NEGRII JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: POIANA NEGRII, Cod postal: 727194, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4988.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3899.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23526 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.PIETRELE ROSII SRL
Adresa postala: DORNA CANDRENI-POIANA NEGRII JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: POIANA NEGRII, Cod postal: 727194, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3735.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2980.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23526 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.PIETRELE ROSII SRL
Adresa postala: DORNA CANDRENI-POIANA NEGRII JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: POIANA NEGRII, Cod postal: 727194, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 158197.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 147000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23523 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.SORIDAV SRL
Adresa postala: DORNA CANDRENI-POIANA NEGRII JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: POIANA NEGRII, Cod postal: 727194, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 130216.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 110400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23525 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.PRESTFAN SRL
Adresa postala: VATRA DORNEI STR.PARCULUI NR.8 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: VATRA DORNEI, Cod postal: 725700, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 162301.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 148000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23332 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.CRUCENITA SRL
Adresa postala: SARU DORNEINR.65 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: SARU DORNEI, Cod postal: 727522, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60866.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 59665.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23332 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.CRUCENITA SRL
Adresa postala: SARU DORNEINR.65 JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: SARU DORNEI, Cod postal: 727522, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27057.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25928.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22882 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/6/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.ENE SEBI SRL
Adresa postala: ZAMOSTEA F.N. JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: ZAMOSTEA, Cod postal: 727630, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39824.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39246.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23329 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.COSMINEL COM SRL
Adresa postala: PIATRA NEAMT, ANA IPATESCU, NR 9JUDETUL NEAMT, Localitatea: PIATRA NEAMT, Cod postal: 605120, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90328.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 87900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23329 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.COSMINEL COM SRL
Adresa postala: PIATRA NEAMT, ANA IPATESCU, NR 9JUDETUL NEAMT, Localitatea: PIATRA NEAMT, Cod postal: 605120, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 120138.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 112521.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23330 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.GEORANY SRL
Adresa postala: MALINI-PIRAIE, 350JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MALINI-PIRAIE, Cod postal: 727352, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 291418.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 284491.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23330 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.GEORANY SRL
Adresa postala: MALINI-PIRAIE, 350JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MALINI-PIRAIE, Cod postal: 727352, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 195667.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 193999.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23331 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.FEIRUZ SRL
Adresa postala: MOLDOVITA-ARGEL, 203, JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MOLDOVITA-ARGEL, Cod postal: 727386, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 144880.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 144700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23329 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.COSMINEL COM SRL
Adresa postala: PIATRA NEAMT, ANA IPATESCU, NR 9JUDETUL NEAMT, Localitatea: PIATRA NEAMT, Cod postal: 605120, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 209716.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 195093.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23401 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.PRO PAULA SRL
Adresa postala: CIRLIBABA - TIBAU, NR. 55JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: CIRLIBABA - TIBAU, Cod postal: 727114, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10122.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10120.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23392 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.FORIL SRL
Adresa postala: POJORITA, NR. 103JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: POJORITA, Cod postal: 727440, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 121628.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 119055.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23174 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.ALIPREST SRL
Adresa postala: MOLDOVITA-DEMACUSA, NR. 1JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MOLDOVITA-DEMACUSA, Cod postal: 727387, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13639.02 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11098.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23174 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.ALIPREST SRL
Adresa postala: MOLDOVITA-DEMACUSA, NR. 1JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MOLDOVITA-DEMACUSA, Cod postal: 727387, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4626.72 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3978.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23175 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.SERVICII PUIU SRL
Adresa postala: MOLDOVITA-RASCA, NR. 165JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MOLDOVITA-RASCA, Cod postal: 727388, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4227.19 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4220.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23175 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.SERVICII PUIU SRL
Adresa postala: MOLDOVITA-RASCA, NR. 165JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MOLDOVITA-RASCA, Cod postal: 727388, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5528.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5220.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23175 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.SERVICII PUIU SRL
Adresa postala: MOLDOVITA-RASCA, NR. 165JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MOLDOVITA-RASCA, Cod postal: 727388, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8900.46 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23175 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.SERVICII PUIU SRL
Adresa postala: MOLDOVITA-RASCA, NR. 165JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MOLDOVITA-RASCA, Cod postal: 727388, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15497.36 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23174 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.ALIPREST SRL
Adresa postala: MOLDOVITA-DEMACUSA, NR. 1JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MOLDOVITA-DEMACUSA, Cod postal: 727387, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6237.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5265.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23281 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. CALMAR SRL
Adresa postala: MARGINEA, NR. 2576JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: MARGINEA, Cod postal: 727345, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5029.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4697.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23919 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/16/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. DAMARCONS SRL
Adresa postala: RADAUTI, STR. PUTNEI, N. 208JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: RADAUTI, Cod postal: 725400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 75520.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23830 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. VARHOST SRL
Adresa postala: PATRAUTI, NR. 182JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: PATRAUTI, Cod postal: 727420, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3286.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3285.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23918 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/16/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. EXIFOREST SRL
Adresa postala: BRODINA-FALCAU, NR. 112AJUDETUL SUCEAVA, Localitatea: BRODINA-FALCAU, Cod postal: 727066, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19656.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19650.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23830 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. VARHOST SRL
Adresa postala: PATRAUTI, NR. 182JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: PATRAUTI, Cod postal: 727420, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3103.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3102.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23830 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. VARHOST SRL
Adresa postala: PATRAUTI, NR. 182JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: PATRAUTI, Cod postal: 727420, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1827.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1826.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23830 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. VARHOST SRL
Adresa postala: PATRAUTI, NR. 182JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: PATRAUTI, Cod postal: 727420, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4408.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4407.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23830 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. VARHOST SRL
Adresa postala: PATRAUTI, NR. 182JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: PATRAUTI, Cod postal: 727420, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 256.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 255.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23830 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. VARHOST SRL
Adresa postala: PATRAUTI, NR. 182JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: PATRAUTI, Cod postal: 727420, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1798.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1797.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23823 Denumirea: Prestari servicii exploatare masa lemnoasa pe picior din cadrul Directiei Silvice Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. VARHOST SRL
Adresa postala: PATRAUTI, NR. 182JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: PATRAUTI, Cod postal: 727420, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2541.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2540.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel Suceava
Adresa postala: Suceava, str. Stefan cel Mare, nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720053, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr. 6, sect 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Suceava - Oficiul Juridic
Adresa postala: bd. 1 MAI, nr. 6, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Tel.0230 217685, Fax: 0230 521783
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2008 13:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer