Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii exploatari forestiere la ocoalele silvice din cadrul Directiei Silvice Hunedoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
651.588 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. MARA AMENAJARI INSTAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 81420/07.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Vasile Robu, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii exploatari forestiere la ocoalele silvice din cadrul Directiei Silvice Hunedoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Ocoalele silvice din cadrul Directiei Silvice Hunedoara
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Exploatarea masei lemnoase prin prestari servicii de exploatare forestiera de catre agenti economici specializati si atestati.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77211100-3 - Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
651, 588RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 953 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 173 SanatoriuO.S.Baia de Cris
V.1) Data atribuirii contractului 1/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MARA AMENAJARI INSTAL S.R.L.
Adresa postala: str. Dispensarului, nr.10, jud. Hunedoara, Localitatea: Brad, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30920.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30920.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 952 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 174 Sanatoriu O.S.Baia de Cris
V.1) Data atribuirii contractului 1/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MARA AMENAJARI INSTAL S.R.L.
Adresa postala: str. Dispensarului, nr.10, jud. Hunedoara, Localitatea: Brad, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14880.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14880.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1144 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 205 Darcesti O.S.Dobra
V.1) Data atribuirii contractului 1/29/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ANAEXPLOTRANS S.R.L.
Adresa postala: Loc. Dobra, str. Raului, nr.10, jud. Hunedoara, Localitatea: Dobra, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18879.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17905.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 888 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 115 Cl.Munteanului O.S.Dobra
V.1) Data atribuirii contractului 1/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ROMAN FOREST S.R.L.
Adresa postala: Loc. Dobra, str. Oborului, nr.2, jud. Hunedoara, Localitatea: Dobra, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21462.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18907.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1043 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 168 Dl.Cocinii O.S.Dobra
V.1) Data atribuirii contractului 1/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SOICA FOREST S.R.L.
Adresa postala: Loc. Lapugiu de Sus, nr.52, jud. Hunedoara, Localitatea: Lapugiu de Sus, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29988.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29274.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 887 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 1022 DinisO.S.Dobra
V.1) Data atribuirii contractului 1/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ROMAN FOREST S.R.L.
Adresa postala: Loc. Dobra, str. Oborului, nr.2, jud. Hunedoara, Localitatea: Dobra, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 37800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 159 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 430 Ceata 2 O.S.Geoagiu
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. FOREST DANCI S.R.L.
Adresa postala: Loc. Orastie, str. Pricazului, bl.33/68, jud. Hunedoara, Localitatea: Orastie, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35178.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34727.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 163 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 467 ZebruO.S.Geoagiu
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GHEDAN S.R.L.
Adresa postala: sat.Castau, com.Beriu, nr.2, jud. Hunedoara, Localitatea: Castau, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52546.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52546.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 161 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 468 Deal de Groapa O.S.Geoagiu
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. FOREST DANCI S.R.L.
Adresa postala: Loc. Orastie, str. Pricazului, bl.33/68, jud. Hunedoara, Localitatea: Orastie, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 36480.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34565.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 434 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 470 Vl.Magureni O.S.Geoagiu
V.1) Data atribuirii contractului 1/13/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CARPATINA FORESTCOM S.R.L.
Adresa postala: Loc. Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.11/62, jud. Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 49725.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47812.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 162 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 471 Muchia LasatoareO.S.Geoagiu
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GHEDAN S.R.L.
Adresa postala: sat.Castau, com.Beriu, nr.2, jud. Hunedoara, Localitatea: Castau, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 43134.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41917.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 164 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 455 GlivaO.S.Geoagiu
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. NANDRES FOREST S.R.L.
Adresa postala: com.Beriu, nr.2, jud. Hunedoara, Localitatea: Beriu, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51166.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50502.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 165 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 494 Amonte Drum Gliva O.S.Geoagiu
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. NANDRES FOREST S.R.L.
Adresa postala: com.Beriu, nr.2, jud. Hunedoara, Localitatea: Beriu, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16680.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16680.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 157 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 739 Frontu 2 O.S.Hunedoara
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TANI DANONA S.R.L.
Adresa postala: Loc. Hunedoara, b-dul Traian, bl.4/3, jud. Hunedoara, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23080.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23080.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 158 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 647 Vl.Rachitii O.S.Hunedoara
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. COSTRANSTER S.R.L.
Adresa postala: Loc. Hunedoara, str. Trandafirilor, nr.18, jud. Hunedoara, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 44775.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44775.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 156 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 722 Frontu O.S.Hunedoara
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TANI DANONA S.R.L.
Adresa postala: Loc. Hunedoara, b-dul Traian, bl.4/3, jud. Hunedoara, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 319 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 146 Tarnavita O.S.Ilia
V.1) Data atribuirii contractului 1/11/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CARPATINA FORESTCOM S.R.L.
Adresa postala: Loc. Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.11/62, jud. Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 36203.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35320.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 320 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 122 Floiu O.S.Ilia
V.1) Data atribuirii contractului 1/11/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MONIKA KATI FOREST S.R.L.
Adresa postala: Loc. Deva, str. Al. Constructorului, bl.E2, ap.68, jud. Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15036.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15036.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 318 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 1165 Vl.MicaO.S.Ilia
V.1) Data atribuirii contractului 1/11/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BRUDER SRL
Adresa postala: Loc. Sacalaz, jud. Timis, Localitatea: Sacalaz, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 470.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 470.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 18432 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 174 Pr.CaldO.S.Pui
V.1) Data atribuirii contractului 12/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EXPLONEL S.R.L.
Adresa postala: Loc. Pui, str.Republicii , nr.22, jud. Hunedoara, Localitatea: Pui, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31906.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31906.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 18430 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 175 Pr.CaldO.S.Pui
V.1) Data atribuirii contractului 12/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EXPLONEL S.R.L.
Adresa postala: Loc. Pui, str.Republicii , nr.22, jud. Hunedoara, Localitatea: Pui, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8760.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8760.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 18431 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 184 Pr.CaldO.S.Pui
V.1) Data atribuirii contractului 12/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EXPLONEL S.R.L.
Adresa postala: Loc. Pui, str.Republicii , nr.22, jud. Hunedoara, Localitatea: Pui, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27240.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27240.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 18427 Denumirea: Prestari servicii de exploatare a masei lemnoase la p. 181 BaleiaO.S.Pui
V.1) Data atribuirii contractului 12/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. LEMN BALEIA S.R.L.
Adresa postala: Loc. Serel, nr.153, jud. Hunedoara, Localitatea: Serel, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19866.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19866.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
UNITATEA ACHIYITOARE: Directia Silvica Hunedoara, str.Mihai Viteazu nr.10, Localitatea: Deva , Cod postal: 330091 , Romania , Punct(e) de contact: ing.Gorun Gabriel, Tel.0254-205110 , Email: [email protected] , Fax: 0254-205111 , Adresa internet (URL): www.silvahd.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str.I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810286, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Judecatoria Deva
Adresa postala: b-dul 1 Decembrie 1918, nr.35, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Tel.0254 214 332, Fax: 0254 218 145
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Directiei Silvice Hunedoara
Adresa postala: str.Mihai Viteazu nr.10, Localitatea: Deva, Cod postal: 330091, Romania, Tel.0254 205 100, Email: [email protected], Fax: 0254 205 111
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2010 11:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer