Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii juridice si de reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere / transfer a imobilelor necesare executarii lucrarilor de constructie a Variantei de Ocolire a municipiului Alexandria km 0+000 ? km 13+276 pe raza localitatilor Nenciule


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
517.990 RON

Castigatorul Licitatiei: SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI ?RARES DAN SI ASOCIATII?
Anunt de atribuire numarul 102542/23.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 104071
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  CNADNR SA ? Directia Licitatii Contractare si Servicii Suport, Tel. 021.264.32.99, In atentia:  Horia NICOLAE - Director Licitatii Contractare si Servicii Suport, Email:  [email protected], Fax:  021.264.32.98, Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii juridice si de reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere / transfer a imobilelor necesare executarii lucrarilor de constructie a Variantei de Ocolire a municipiului Alexandria km 0+000 ? km 13+276 pe raza localitatilor Nenciulesti, Buzescu, Mavrodin, Nanov si Alexandria din judetul Teleorman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
21 - Servicii juridice
Locul principal de prestare: Romania, Judetul Teleorman
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii juridice si servicii conexe in vederea dobandirii prin expropriere/ transfer a imobilelor necesare executarii lucrarilor de constructie a Variantei de ocolire a municipiului Alexandria km 0+000 ? km 13+276 pe raza localitatilor Nenciulesti, Buzescu, Mavrodin, Nanov si Alexandria din judetul Teleorman. Serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt descrise in Caietul de sarcini (Capitolul 2 din Documentatia de Atribuire).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79110000-8 - Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)
79140000-7-Servicii de consultanta si de informare juridica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
517, 990RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
Oferta Tehnica
60%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S120-181979din24.06.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/7425/10.02.2011 Denumirea: Contr Prest Serv de Reprez si Asist Jur pt expropr supraf pt ?V O Alexandria km 0 - km 13+276"
V.1) Data atribuirii contractului 2/10/2011
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI ?RARES DAN SI ASOCIATII?
Adresa postala:  Str. Dr. Nicolae Tomescu nr. 23, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050595, Romania, Tel. 021 410.10.96, Email:  [email protected], Fax:  021.410.17.32
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1683000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 517990.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si Bugetul de stat.Tip de finantare: Cofinantare
VI.2) Alte informatii
Contractul a fost incheiat in moneda Lei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia Comerciala
Adresa postala:  B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021.408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021.408.37.81, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro (conform art. 208 din O.U.G. nr. 34/20006 modificata prin Legea nr. 278/2010)
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios din cadrul CNADNR SA.
Adresa postala:  Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 021.264.34.07, Fax:  021.264.32.98, Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2011 17:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer