Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari Servicii juridice si de reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare executarii lucrarilor de reabilitare a DN6 sectiunea Alexandria ? Craiova, lotul 1 km. 90+190 ? km. 132+435 pe raza localitatilor Buzescu,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
640.185 RON

Castigatorul Licitatiei: SCA Popovici Nitu&Asociatii
Anunt de atribuire numarul 106580/04.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 117533
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: CNADNR SA ? Directia Licitatii Contractare si Servicii Suport, Tel. 021.264.32.99, In atentia: Dl. Horia NICOLAE, Director Licitatii Contractare si Servicii Suport, Email: [email protected], Fax: 021.264.32.98, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestari Servicii juridice si de reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare executarii lucrarilor de reabilitare a DN6 sectiunea Alexandria ? Craiova, lotul 1 km. 90+190 ? km. 132+435 pe raza localitatilor Buzescu, Nenciulesti, Peretu, Plosca, Rosiori de Vede si Maldaieni din judetul Teleorman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
21 - Servicii juridice
Locul principal de prestare: Judetul Teleorman
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii juridice si de reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare executarii lucrarilor de reabilitare a DN6 sectiunea Alexandria ? Craiova, lotul 1 km. 90+190 ? km. 132+435 pe raza localitatilor Buzescu, Nenciulesti, Peretu, Plosca, Rosiori de Vede si Maldaieni din judetul Teleorman.Serviciile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt descrise in cuprinsul Documentatiei de Atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79110000-8 - Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)
79140000-7-Servicii de consultanta si de informare juridica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
640, 185RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
Oferta Tehnica
60%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S166-255135din27.08.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/16850 Denumirea: Prestari serv. juridice si de reprez. in vederea dob. prin expropriere/transfer imobile DN6, Lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 3/29/2011
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCA Popovici Nitu&Asociatii
Adresa postala: Calea Dorobanti, nr.239, et.6, Sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010567, Romania, Tel. 021.317.79.19, Email: [email protected], Fax: 021.317.85.00
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1228500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 640185.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 37
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Servicii de cadastru penrtru imobilelel necesare a fi expropriate din documentatie - 29, 85%Servicii de evaluarepenrtru imobilelel necesare a fi expropriate din documentatie -7.25%
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
VI.2) Alte informatii
Contractul a fost incheiat in moneda: Lei
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii, nr. 37, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40.21.408.36.00, Email: [email protected], Fax: +40.21.408.37.81, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
.
Adresa postala: ., Localitatea: ., Cod postal: ., Romania, Tel. ., Fax: .
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios din cadrul CNADNR SA
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. 021.264.34.07, Fax: 021.264.32.98, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2011 17:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer