Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii mentenanta LIMS si suport tehnic a sistemului de management al informatiilor de laborator ATLAS vet LIMS la nivelul urmatoarelor 44 de locatii: IDSA, IISPV, ICBMV, LSVSA: AB, AR, AG, B, BC , BH, BN, BT, BR, BV, BZ, CJ, CT, CV, CL, CS,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.785.605 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. GAMA IT SRL
Anunt de atribuire numarul 137903/02.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Adresa postala: Piata Presei Libere, Nr.1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Punct(e) de contact: Paula Curpan, Tel. +40 374150200, Email: [email protected], Fax: +40 374150205, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii mentenanta LIMS si suport tehnic a sistemului de management al informatiilorde laborator ATLAS vet LIMS la nivelul urmatoarelor 44 de locatii: IDSA, IISPV, ICBMV, LSVSA: AB, AR, AG, B, BC , BH, BN, BT, BR, BV, BZ, CJ, CT, CV, CL, CS, DB, DJ, GL, GR, GJ, HR, HD, IL, IS, MM, MH, DS, NT, OT, PH, SJ, SB, SM, SV, TR, TL , TM, VL, VS, VN si pentru aplicatiaATLAS vet CENTRAL de la nivelul ANSVSA,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul ANSVSA, IDSA, IISPV, ICBMV, LSVSA: AB, AR, AG, B, BC , BH, BN, BT, BR, BV, BZ, CJ, CT, CV, CL, CS, DB, DJ, GL, GR, GJ, HR, HD, IL, IS, MM, MH, DS, NT, OT, PH, SJ, SB, SM, SV, TR, TL , TM, VL, VS, VN
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii mentenanta aferent sistemului LIMS, destinat managementului complet al activitatilor din 41 de laboratoare sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, cat si a aplicatiei centrale, precum si cele 3 institute: IISPV, IDSA, ICPBMUV.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
72261000-2-Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 785, 605.33RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 28 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 06.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GAMA IT SRL
Adresa postala: SIBIU, STR. ZIDULUI NR. 7, JUDETUL SIBIU, Localitatea: SIBIU, Cod postal: 550189, Romania, Tel. +40269222112, Email: [email protected], Fax: +40372870118, Adresa internet (URL): www.gamait.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3746760.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2785605.33 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 7
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0213132815, Email: [email protected], Adresa internet (URL): http: //noulportal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor-Serviciul Investitii, Achizitii, Patrimoniu si Administrativ
Adresa postala: Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. +40 0374150254, Email: [email protected], Fax: +40 0374150242, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2013 13:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer