Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - prestari servicii pentru monitorizarea presei, abonament la fluxul de stiri, monitorizare web si serviciul foto


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
962.020 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDIAFAX S.A.
Anunt de atribuire numarul 93329/30.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 82737
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Finantelor Publice
Adresa postala: str. Apolodor nr. 17 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Dumitru Mocanu, Tel.319.97.59 int 2491/2344, Email: [email protected], Fax: 319.98.62, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
prestari servicii pentru monitorizarea presei, abonament la fluxul de stiri, monitorizare web si serviciul foto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
26 - Servicii recreative, culturale si sportive
Locul principal de prestare: cantrala MFP
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii pentru monitorizarea presei, abonament la fluxul de stiri, monitorizare web si serviciul foto
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
92400000-5 - Servicii de agentii de presa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
962, 020RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
financiar
40%
Descriere:
2.
tehnic
60%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S16-021768din21.01.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 532286 Denumirea: servicii de monitorizare a presei, ab la flux stiri, monit. web si serv foto
V.1) Data atribuirii contractului 3/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIAFAX S.A.
Adresa postala: Bd. Maresal Averescu, nr.8-10, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011455, Romania, Tel.0318256102, Email: [email protected], Fax: 0318256112, Adresa internet (URL): www.mediafax.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 834079.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 816040.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 46
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 532179 Denumirea: servicii de monitorizare a presei, ab la flux stiri, monit. web si serv foto
V.1) Data atribuirii contractului 3/24/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
Adresa postala: Piata Presei Libere, nr.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel.021 2076102, Email: [email protected], Fax: 021 3170407, Adresa internet (URL): www.agerpres.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 352879.98 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 145980.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 46
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 4, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care autoritatea contractanta atribuie un contract de achizitie publica ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, atunci obligatia de a aplicaordonanta de urgenta nr. 34 / 2006 se impune numai pentru contracte a caror valoare este mai mare decat cea prevazuta la art. 57 alin. (2) si se limiteaza numai la prevederile art. 35 - 38 si art. 56.Mentionam ca lotul nr. 3 a fost anulat deoarece oferta pentru acesta a fost declarata inacceptabila.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti, sectia IX, contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Str. Ilfov nr. 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel.021.310.37.81, Email: [email protected], Fax: 021.310.37.81, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Spalaiul Independentei, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040011, Romania, Tel.021.319.80.90, Email: [email protected], Fax: 021.319.16.74, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Finantelor Publice Directia Generala Juridica
Adresa postala: str. Apolodor, nr.17, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel.3199759, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.mfinante.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2010 12:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer