Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari Servicii Ranfluare a epavei navei TRANSILVANIA si curatarea fundului albiei


Anunt de participare (utilitati) numarul 30721/05.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA
Adresa postala: Str. Portului nr.34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela David, Tel.0236/460660/121, Email: [email protected], Fax: 0236/460140, Adresa internet (URL): http//apdm.galati.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Activitti portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Prestari Servicii Ranfluare a epavei navei TRANSILVANIA si curatarea fundului albiei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii anexe si auxiliare transportului
Locul principal de prestare: Danele 17-18, Port Comercial Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Operatiunile includ, dar nu se vor limita la:
-inspectare epava+pozitie+stare colmatare
-verif.potentiale accidente mediu
-masuratori topohidrogrf.+expertize subacavatice
-intocm.plan operational
-decolmatari locale epava
-scoatare epava+curatare fund albie
-posib.taiere la dimens.transportabile si incarcare
-transp+depozit.epava si blocsectii rezultate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63350000-7 - Servicii de salvare si de ranfluare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Servicii de Ranfluare epava a navei TRANSILVANIA
2.Curatarea fundului albiei
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 000, 000 si 3, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de Participare: 200000 ronGarantia de buna executie: 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alocatii bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat notarial
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declarat.eligib.
-Declarat. ptr.neincadrare art.181/OUG34-2006
-Certif atestare fisc. ptr.indeplinire obligat.exigib.de plata impoz.+contrib.sociale la data de 31.08.2007
-certif.constat.emis de ORC
-Certif.inregistr ORC
-Statut+ctr.societate
-autorizat.ptr.efectuare actv.conexe actv.de transp.naval, asistenta, salvare+ranfluare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-sit.financ.2006+raportari contabile la 30.06.2007, vizate de MFP
-declarat.cifra medie anuala pe ultimii 2 ani in domen.actv.aferent obiectului prezentei proced.- min. 4.000.000 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista pp. serv. similare prestate in ultimii 3 ani. se va prezenta max.3ctr.cu val. cum.: 1.500.000 euro
-min. o recomandare
-declaratie dotari specifice
-declarat.personal specialitate
-docum.atestare certif.ptr. sistem manag.al calitatii ISO 9001:2000 sau echivalent
- docum.atestare certif.ptr. sistem manag.al mediului ISO 140001:2004 sau echivalent
-declaratie privind conditii munca, masuri de protectie a muncii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S131-161102 din 11.07.2007
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2007 15:30
Documente de plata: DA
Pretul: 362 RON
Conditii si modalitate de plata: Cumparare de la sediul CN APDM SA Galati-B.Achizitii.Oper.ec.vor solicita, in scris, doc.atrib si vor transm.autorit.contract.date identif.ale op.ec
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2007 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.10.2007 12:00
Locul: Sediul CN APDM SA GAlati
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisie de evaluare+reprez.ofertanti+reprez.UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd.Stavropoleos nr.6, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310462, Email: [email protected], Fax: 021-310462
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Brailei nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236-460227, Email: [email protected], Fax: 0236-460227
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN APDM SA Galati
Adresa postala: str. Portului nr.34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Tel.0236-460660/110, Email: [email protected], Fax: 0236-460140
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2007 11:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer