Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prevederi de proiectare pentru structuri rezistente la seism Silozuri, rezervoare si conducte magistrale. Anexa nationala de aplicare a Eurocodului EN 1998-4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
134.470 RON

Castigatorul Licitatiei: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
Anunt de atribuire numarul 14057/30.09.2008
Informatii anunt de participare asociat 42541
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Adresa postala: Str. Apolodor nr.17 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Lucian Alistar, Tel.0372111462, In atentia: Alexandru Chirca, director, Email: [email protected], Fax: 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdlpl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prevederi de proiectare pentru structuri rezistente la seism Silozuri, rezervoare si conducte magistrale. Anexa nationala de aplicare a Eurocodului EN 1998-4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare - dezvoltare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Documentarea si elaborarea anexei nationale care va contine datele specifice proiectarii constructiilor in Romania, in conditiile aplicarii Eurocodului EN 1998-4
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73000000-2 - Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
134, 470RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S13-014930din19.01.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 298 Denumirea: Date nationale. Prevederi de proiectare pt. structuri rezistente la seism EN 1998-4
V.1) Data atribuirii contractului 11/1/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
Adresa postala: Bd-ul Lacul Tei, nr. 124, sector 2, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020396, Romania, Tel.+4021 242.12.08, Email: [email protected], Fax: +4021 242.07.81
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 134470.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 956.00
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+40213104641, Email: [email protected], Fax: +40213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos Oltenitei nr.70-111, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.(021)332.12.40, Fax: (021)332.33.77, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor - Directia Generala Juridica
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, latura nord, sectorul 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel.0372111473
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.09.2008 16:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer