Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prezentare concept general, desen de ansamblu, vizualizare 3D, amenajari exterioare pentru lucrarea realizare PIATA AGROALIMENTARA NOUA.Prezentare concept general, desen de ansamblu, vizualizare 3D, amenajari exterioare pentru lucrarea realizare PIATA A


Anunt de participare la concursul de solutii numarul 244/06.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA/ENTITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC
Adresa postala: P-TA CETATII NR.1, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530110, Romania, Punct(e) de contact: dr. ing. Bulbuk Marton, Tel. +40 266315120, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 266371137, Adresa internet (URL): www.miercureaciuc.ro
I.2)
Tipul autoritatii contractante si activitate (activitati) principala (principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Sectiunea II: OBIECTUL CONCURSULUI/DESCRIEREA PROIECTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Prezentare concept general, desen de ansamblu, vizualizare 3D, amenajari exterioare pentru lucrarea realizare PIATA AGROALIMENTARA NOUA.Prezentare concept general, desen de ansamblu, vizualizare 3D, amenajari exterioare pentru lucrarea realizare PIATA AGROALIMENTARA NOUA.
II.1.2) Descriere succinta
Prezentare concept general, desen de ansamblu, amenajari exterioare, pentru lucrarea realizare PIATA AGROALIMENTARA NOUA.Documentatia de concurs se va intocmi cu urmatorul continut- Memoriu general de prezentare a lucrarilor, - Deviz estimativ pe categorii de lucrari, format A4- Plan de situatie scara 1:500, format A3- Plan amenajari exterioare scara 1 :200, format A1- Planurile tuturor nivelelor scara 1 :100, format A2- Fatadele (minim4) scara 1 :100, format A2- Sectiuni (minim 2) 1 :100, format A2- Perspectiva interioara caracteristica- 2 perspective stradale la nivelul ochiului de pe strada Lunca Mare, din cu punctul de vedere aflat la sensurile giratorii- 1 perspectiva la nivelul ochiului dinspre accesul pietonal de la blocurile de locuinte- 1 perspectiva aeriana- minim 3 detalii caracteristice de arhitectura, mobilier urban, pavajDrepturile de Autor asupra planurilor/proiectelor trebuie sa revina autorita?ii contractante.Valoarea estimata maxima 262.000, 00 lei
II.1.3) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
71221000-3 - Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Criterii de selectie a participantilor
declaratie privind lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani care vor contine valori, perioada si locul, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari;Se considera contract similar: - proiectare constructiiSe va prezenta: Prestarea serviciilor se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;Nota: a). Pentru ultimii 3 anib). Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010; 2011 ; 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.roAnul 2010 1 ? = 4, 2099 RONAnul 2011 1 ? = 4, 2379 RONAnul 20121? = 4, 4560 RONModalitatea de indeplinireanexa nr.16-1. declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat pe specialitati si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;Modalitatea de indeplinireanexa nr. 14, 351. informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, -CV- uri semnate in original;
-diplome, certificate, atestari etc.;
-extrase din Registrul General al Salariatilor ? REVISAL2. informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului care are functia de ?arhitect? cu drept de semnatura OAR- CV- uri semnate in original;diplome, certificate, atestari etc.;extrase din Registrul General al Salariatilor ? REVISAL si declaratie de disponibilitate pentru salariati / angajament de participare pentru personalul care nu este angajat al ofertantului3. informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului care are prefgatirea profesionala de inginer constructcii civilesau echivalent- CV- uri semnate in original;diplome, certificate, atestari etc.;extrase din Registrul General al Salariatilor ? REVISAL si declaratie de disponibilitate pentru salariati / angajament de participare pentru personalul care nu este angajat al ofertantuluiModalitatea de indeplinireanexa nr.17Informatii privind asocierea (model de acord de asociere) completat, in original sau copie lizibilia - In cazul asociatiilor (consortiilor).Nota: Se va prezenta: -denumirea societatilor asociate;
- nominalizarea liderului asociatiei si imputernicirea acestuia de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor;
-partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, - imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei.In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere legalizata in limba romana dupa acestea.In cazul asocierii a doi sau mai multi operatori economici, pentru situatia economica si financiara si pentru capacitatea tehnica se ia in considerare valoarea insumata a capacitatilor partenerilor care formeaza asocierea.Modalitatea de indeplinireAnexa nr.44
III.2) Participarea este rezervata pentru o anumita profesie
Nu
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Tip de concurs
Licitatie deschisa
IV.2) Numele participantilor deja selectati
IV.3) Factori de evaluare a proiectelor
Organizare planimetrica matura 10.00Compozitie echilibrata 10.00Incadrare in sit 10.00Conceptie arhitecturala, urbanistica si peisagera 10.00Caracter 10.00Calitatea design-ului interior si al mobilierului urban propus 10.00Criteriul holistic 10.00Respectarea si incorporarea cerintelor temei de proiectare in solutia adoptata 10.00Modul de implinire al criteriilor energetice, privind folosirea surselor energetice neconventionale, sustenabile 10.00Deviz estimativ al lucrarilor (pret/mp/aria desfasurata) 10.00
IV.4) Informatii administrative
IV.4.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
IV.4.2) Conditii de obtinere a documentatiei contractuale si a documentatiei suplimentare
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru obtinerea de documente
Data: 04.10.2013 Ora: 08:30
Documente de plata
Nu
Conditii si modalitate de plata
IV.4.3) Termen limita pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 07.10.2013 Ora: 08:30
IV.4.4) Data expedierii invitatiilor de participare candidatilor selectati
IV.4.5) Limba sau limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
Romana
IV.5) Recompense si juriu
IV.5.1) Se vor acorda una sau mai multe prime
Nu
IV.5.2) Detalii privind platile catre toti participantii
I.invitatiia la negociere a candidatului castigator in vederea atribuirii contractului de achizitie publica ce are ca obiect, Elab SF, a Doc de licitatie, aPT si a Detaliilor de executie, propus in valoare de 262.000lei
IV.5.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului
Da
IV.5.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Nu
IV.5.5) Numele membrilor juriului selectati
1. Viceprimar - Szoke Domokos
2. Arhitect -Albert Sandor
3. Inspector de specialitate -. dr. ing. Bulbuk Marton
4. Arhitect ? Devenyi Sandor
5. Consilier juridic- Eross T√ľnde
6. Viceprimar - Szoke Domokos
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Concursul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Alte informatii
Dintre ofertantii cu punctaj egal, ofertantul castigator va fi cel care a obtinut punctaje cele mai mari in cat mai multe, dintre cele 10 criterii.
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2013 08:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer