Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare, statie de epurare) , extindere retea publica de apa, imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, prima infiintare si dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale-centru de ingrijire


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.805.943 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SCADT SA Slatina- Lider de asociatie
Anunt de atribuire numarul 86304/30.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 71301
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SLATIOARA (PRIMARIA COMUNEI SLATIOARA)
Adresa postala: Primaria Comunei Slatioara, comuna Slatioara, judetul olt, Localitatea: Slatioara, Cod postal: 237410, Romania, Punct(e) de contact: TEODOR CRETU, Tel.0249431790, Email: [email protected], Fax: 0249431790, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare, statie de epurare) , extindere retea publica de apa, imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, prima infiintare si dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale-centru de ingrijire copii (cresa conform legii 263/2007) si dotare camin cultural in comuna Slatioara, jud. Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Slatioara, judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se urmareste realizarea urmatorului obiectiv: Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare, statie de epurare) , extindere retea publica de apa, imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, prima infiintare si dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale-centru de ingrijire copii (cresa conform legii 263/2007) si dotare camin cultural in comuna Slatioara, jud. Olt
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45215213-3-Lucrari de constructii de centre de ingrijire (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 805, 943RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3597 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SCADT SA Slatina- Lider de asociatie
Adresa postala: Str. Cireasov nr. 18, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230038, Romania, Tel.0249 434246, Email: [email protected], Fax: 0249 436601
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7234571.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6805943.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR masura 3.2.2.
VI.2) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata de catre Autoritatea contractanta, pe data de 14. 09. 2009, orele 12.00. Locatia: Consiliul Local Slatioara, judetul Olt
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Str. N.Titulescu nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251 418568
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Slatioara, jud. Olt
Adresa postala: Comuna Slatioara, jud. Olt, Localitatea: Slatioara, Cod postal: 237410, Romania, Tel.0249 431790, Email: [email protected], Fax: 0249 431790
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2009 10:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer