Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare si statii de epurare), Extinderea retelei publice de apa, Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi in interiorul comunei) si Renovare, modernizare si do


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.466.083 RON

Castigatorul Licitatiei: GOVORA S.A.
Anunt de atribuire numarul 97343/06.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 90710
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA STREJESTI (PRIMARIA)
Adresa postala:  COMUNA STREJESTI, JUDETUL OLT, Localitatea:  Strejesti, Cod postal:  237440, Romania, Punct(e) de contact:  CONSTANTIN VIZANTIE, Tel. 0249 472006, Email:  [email protected], Fax:  0249 472005, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare si statii de epurare), Extinderea retelei publice de apa, Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi in interiorul comunei) si Renovare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Strejesti, judetul Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA STREJESTI JUD OLT
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul "Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare si statii de epurare), Extinderea retelei publice de apa, Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi in interiorul comunei) si Renovare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Strejesti, judetul Olt"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 466, 083RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
140/29.03.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 317 Denumirea: Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare si statii de epurare), Extinderea retelei pu
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GOVORA S.A.
Adresa postala:  str. Priza Olt, nr.11, bl.5, jud. Valcea, Localitatea:  Rm.Valcea, Cod postal:  247379, Romania, Tel. 0250737861, Fax:  0250737861
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8724415.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6466083.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR Masura 322 Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
VI.2) Alte informatii
Din motive tehnice, studiile de fezabilitate nu pot si publicate in SEAP.Acestea vor fi puse la dispozitia ofertantilor, gratuit, pe suport magnetic(CD).Reprezentantii ofertantilor le pot ridica de la sediul Primariei Strejesti, jud Olt, pe baza de proces verbal de predare -primire, avind asupra lor stampila si imputernicire.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Olt
Adresa postala:  Strada Manastirii nr. 2, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230038, Romania, Tel. 0249414989, Email:  [email protected], Fax:  0249435782
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova -Sectia contecios administrativ
Adresa postala:  Str.Nicolae Titulescu nr 4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200188, Romania, Tel. (+40)251 418 568, Email:  [email protected], Fax:  (+40)251 415 600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Strejesti - Primaria Strejesti
Adresa postala:  Com Strejesti, sat Strejesti, Localitatea:  Strejesti, Cod postal:  237440, Romania, Tel. (+40)249 472 006, Email:  [email protected], Fax:  (+40)249 472 005
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2010 10:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer