Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Procedura de licitatie publica deschisa pentru achizitia de 4 buc. grupuri electrogene


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
362.084 RON

Castigatorul Licitatiei: GLOBAL TECH S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 33597/23.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 16963
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Adresa postala: Timisoara, str.Hector, nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300041, Romania, Punct(e) de contact: ILIE OCTAVIAN, Tel.0256498736;0748884470, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0256-495336, Adresa internet (URL): http: //www.spitalmunicipaltm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Procedura de licitatie publica deschisa pentru achizitia de 4 buc. grupuri electrogene
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania, Timisoara, str Hector nr 1, CP 300041
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Grupurielectrogenenestationare absolut noi, cu puterile: Pmax. prime/stand-by400/440 KVA =1 buc ; 125/138 KVA =1 buc ; 60/66 KVA = 2 bucUnul dintre cele doua grupuri60/66 KVA, vaalimenta doua tablouri electrice cu alimentare dubla din posturi trafo (PT) diferite, un tablouavandalimentarile din PT-A si PT-B, respectivcelalat , din PT-A siPT- C.-Restul de 3grupuri , vor alimenta fiecare cate un tablou electric- Garantia minim solicitata :2 ani.- Obligatii postgarantie contracost: minim 10 ani- Clauza specialade anulare a contractului cu returnarea fondurilor neutilizatela buget, - Manualul/instructiunile de exploatare se vorprezentain limba roamana sau, in cel mai rau caz , cele mai importanteprescriptii ale acestora vor fi traduse in limba romana.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31121100-1 - Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin compresie (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
362, 084.07RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. inregistrareSCMUT 11213/17.09.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: ST17 Denumirea: FURNIZARE SI INSTALARE GRUPURI ELECTROGENE
V.1) Data atribuirii contractului 11/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GLOBAL TECH S.R.L.
Adresa postala: SOS. PACURARI, NR.86A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700547, Romania, Tel.0232 225725, Email: [email protected], Fax: 0232 225593, Adresa internet (URL): WWW.TOOLS.STORE.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 483220.90 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 430880.02 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: str.Stavropoleos nr. 6 sector 3 , Localitatea: , Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala: Adresa postala: str. Piata Tepes Voda nr.2A , ,Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridicsi Serviciul Tehnic al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara,
Adresa postala: Adresa postala: : str. Hector nr.1, et.1 si la parter, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300041, Romania, Tel.0748884470, Email: [email protected], Fax: 0256-495339
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2007 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer