Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROCURARE BILETE DE CALATORIE PENTRU SERVICII DE TRANSPORT AERIAN DE PASAGERI PE BAZA DE GRAFIC


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
70.300 EUR

Castigatorul Licitatiei: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 10765/20.06.2007
Informatii anunt de participare asociat 3847
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
FEDERATIA ROMANA DE BOX
Adresa postala: str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, etaj 7, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020954, Romania, Punct(e) de contact: Niculae Constantinescu, Tel.3170185, Email: [email protected], Fax: 3170185, Adresa internet (URL): www.frbox.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROCURARE BILETE DE CALATORIE PENTRU SERVICII DE TRANSPORT AERIAN DE PASAGERI PE BAZA DE GRAFIC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
bilete de avion pentru loturile nationale pentru deplasarea la competitii internationale desfasurate in strainatate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
62110000-6 - Servicii de transport aerian de pasageri pe baza de grafic (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
70, 300EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 633 Denumirea: ACORD-CADRU DE SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 6/6/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Adresa postala: STR. MAIOR CORAVU, NR.29C, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021972, Romania, Tel.021 2500221, Email: [email protected], Fax: 021 2503313, Adresa internet (URL): www.dancopro.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 70300.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 70300.00 Moneda: EUR Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 633 Denumirea: ACORD-CADRU DE SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 6/6/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Eurotravel S.R.L.
Adresa postala: Calea 13 Septembrie nr.83, bl.77, parter, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050713, Romania, Tel.021-4114000, Email: [email protected], Fax: 021-3196521, Adresa internet (URL): www.eurotravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 70300.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 70300.00 Moneda: EUR Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 633 Denumirea: ACORD-CADRU DE SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 6/6/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DAL TRAVEL S.R.L.
Adresa postala: Str. Piata Amzei nr. 10-202, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010345, Romania, Tel.021 3197062, Email: [email protected], Fax: 021 3197064, Adresa internet (URL): www.daltravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 70300.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 70300.00 Moneda: EUR Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.3118095, Email: [email protected], Fax: 3118095, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.3195180, Email: [email protected], Fax: 3195183, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. SPORT EXPERT CONSULTING S.R.L
Adresa postala: Str. Lt. Saidac Ghe., nr. 4 , bloc 35, sc. B, parter, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060536, Romania, Tel.0740236656, Email: [email protected], Fax: 0212207435, Adresa internet (URL): www.sportexpertconsulting.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2007 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer