Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Procurare si instalare echipament SCADA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.594.444 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA SC SECVISION BUSINESS SOLUTIONS SRL-lider de asociere, SC MIKON SYSTEMS SRL- asociat si SC PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL-asociat
Anunt de atribuire numarul 132289/10.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140702
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA
Adresa postala: Blv. I.C Bratianu, nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130055, Romania, Punct(e) de contact: Staicu Dorin, Tel. +40 245614403, Email: [email protected], Fax: +40 245611774, Adresa internet (URL): www.catd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Procurare si instalare echipament SCADA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Targoviste, jud. Dambovita
Codul NUTS: RO3 - Macroregiunea trei
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul va include: livrarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42961200-2 - Sisteme Scada sau sisteme echivalente (Rev.2)
51100000-3-Servicii de instalare a echipamentului electric si mecanic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 594, 444.18RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DB-Pro-03
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S249-406713din28.12.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 28654 Denumirea: PROCURARE SI INSTALARE ECHIPAMENT SCADA
V.1) Data atribuirii contractului 19.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA SC SECVISION BUSINESS SOLUTIONS SRL-lider de asociere, SC MIKON SYSTEMS SRL- asociat si SC PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL-asociat
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.319, Obiectiv 153-200a, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060044, Romania, Tel. +40 213108441, Email: [email protected], Fax: +40 318148342
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6061511.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5594444.18 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractului de finantare nr. 102154/29.07.2010, finantare obtinuta prin POS Mediu ? Axa Prioritara 1??Extindere si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata? cod SMIS: 19353.
VI.2) Alte informatii
Intreaga documentatie de atribuire se afla atasata prezentului anunt de participare, la adresa de internet: www.e-licitatie.ro.Referitor la Decl. privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, mentionam ca persoanele cu functie de decizie din cadrul SC Compania de Apa Targoviste ? Dambovita SA implicate in procedura de achizitie sunt domnii Dir. General Ing. Radu VASILESCU si Dir. Tehnic Ing. Tudor ROMULUS.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Strada Calea Bucuresti, nr.3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245612344, Email: [email protected], Fax: +40 245611893, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/instalPrezentare.aspx?
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Strada Calea Bucuresti, nr.3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245612344, Email: [email protected], Fax: +40 245611893, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/instalPrezentare.aspx?
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC Compania de Apa Targoviste ? Dambovita SA
Adresa postala: Blv. I.C. Bratianu, nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245614403, Email: [email protected], Fax: +40 245611774
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2013 08:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer