Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Procurare si montare mobilier din PAL la ob. Spatii de cazare SPORT XXI din incinta parcului I. Hatieganu str. Pandurilor nr.7, Cluj-Napoca


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
509.808 RON

Castigatorul Licitatiei: ANTOPROD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133906/11.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127480
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"
Adresa postala: Kogalniceanu nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400084, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Tehnic, Tel. +40 264592838, In atentia: ing. Kovacs Gavrila, Email: [email protected], Fax: +40 264590592, Adresa internet (URL): www.ubbcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Procurare si montare mobilier din PAL la ob. Spatii de cazare SPORT XXI din incinta parcului I. Hatieganu str. Pandurilor nr.7, Cluj-Napoca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj-Napoca, str. Pandurilor nr.7
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Procurare si montare mobilier din PAL la ob. Spatii de cazare SPORT XXI din incinta parcului I. Hatieganu str. Pandurilor nr.7, Cluj-Napoca
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39000000-2 - Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
509, 808RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. nota justificativa 120/20.01.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S53-086365din16.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8278 Denumirea: Lot 2 - Scaune
V.1) Data atribuirii contractului 29.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTOPROD S.R.L.
Adresa postala: Com. Buciumi Nr. 8, Localitatea: Buciumi, Cod postal: 450090, Romania, Tel. 0260610645, Email: [email protected], Fax: 0260610645
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36038.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 8277 Denumirea: Lot 1 - Mobilier pt o unitate de cazare (x 174 unitati de cazare)
V.1) Data atribuirii contractului 29.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 13
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AMEMOB S.R.L.
Adresa postala: STR.GORUNULUI, NR.4, BL C5, AP 36, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400189, Romania, Tel. 0264/274016, Email: [email protected], Fax: 0264/424792
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 744000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 349850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 8279 Denumirea: Lot 3 - Mobilier oficii si spatii anexe
V.1) Data atribuirii contractului 29.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Peak Toys SRL
Adresa postala: Calea Baciului nr.47, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400230, Romania, Tel. 0264-583368, Email: [email protected], Fax: 0264-588099
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 305000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 89000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 8277.1 Denumirea: Lot 4 - Mobilier pentru parter
V.1) Data atribuirii contractului 29.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AMEMOB S.R.L.
Adresa postala: STR.GORUNULUI, NR.4, BL C5, AP 36, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400189, Romania, Tel. 0264/274016, Email: [email protected], Fax: 0264/424792
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 57000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34920.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala: str. I.I.C. Bratianu, nr. 14, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400079, Romania, Tel. +40 264405300-5450, Fax: +40 264450675
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2012 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer