Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse alimentare (Lapte 1,8% UG, Lapte praf si Apa minerala)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
519.637 RON

Castigatorul Licitatiei: SC LACTAG SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 138832/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO010861, Romania, Punct(e) de contact: RADU JIANU, Tel. +40 0213074120, In atentia: Dicran Costache, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213074555, Adresa internet (URL): www.ratb.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Produse alimentare (Lapte 1, 8% UG, Lapte praf si Apa minerala)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locatiile RATB situate pe terioriul Municipiului Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse alimentare (Lapte 1, 8% UG, Lapte praf si Apa minerala)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15981000-8 - Apa minerala (Rev.2)
15511000-3-Lapte (Rev.2)
15511700-0-Lapte praf (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
519, 636.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47-558 Denumirea: Lapte 1, 8%UG
V.1) Data atribuirii contractului 09.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LACTAG SA
Adresa postala: str. Progresului nr. 24, Judetul Arges, Localitatea: Costesti, Cod postal: 115200, Romania, Tel. 0248.672.277, Fax: 0248.672.276
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 107180.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 92000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 47-559 Denumirea: Lapte praf
V.1) Data atribuirii contractului 09.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALFA COM GRUP SRL
Adresa postala: str. Meseriasilor nr. 3, bl. C94, sc. 1, ap. 4, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061648, Romania, Tel. 021.410.33.31
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 309936.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 206624.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 47-560 Denumirea: Apa minerala carbogazoasa
V.1) Data atribuirii contractului 09.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FAVORIT SA
Adresa postala: Judetul Covasna, str. Borviz, nr. 330, Localitatea: Comuna Bodoc, Cod postal: 527035, Romania, Tel. 0267.353.312
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 251256.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 221012.75 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia VI - Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030284, Romania, Tel. +40 213044542, Fax: +40 213044541
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Regia Autonoma de Transport Bucuresti- Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010861, Romania, Tel. +40 0213074000
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer