Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse animaliere pentru hrana animalelor din colectia Gradinii Zoologice Timisoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
479.900 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CIA METAL SRL
Anunt de atribuire numarul 145435/28.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142226
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408453, In atentia: Petricescu Calin, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Produse animaliere pentru hrana animalelor din colectia Gradinii Zoologice Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradina Zoologica Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse animaliere pentru hrana animalelor din colectia Gradinii Zoologice Timisoara
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15100000-9 - Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)
03140000-4-Produse de origine animala si produse conexe (Rev.2)
15500000-3-Produse lactate (Rev.2)
15713000-9-Hrana pentru animale de companie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
479, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S150-260473din03.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 235 Denumirea: Produse animaliere pentru hrana animalelor de la Gradina Zoologica Timisoara
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CIA METAL SRL
Adresa postala: Beregsau Mare nr. 145/B, com. Sacalaz, Localitatea: Beregsau Mare, Cod postal: 307371, Romania, Tel. +40 723767810, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 801680.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 479900.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (program disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica ? programul ShellSAFE Verify ? adresa: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify).2.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Bv. C.D. Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408453, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 16:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer